maskinentreprenoren logo

Branschreportage

ME-skolan har en ljus framtid

ME-skolan är inne i en...

placeholder
June Stenmark

Lästid:  0 min

article

ME-skolan är inne i en positiv utvecklingsfas. Det märks inte minst genom högre och jämnare kvalitet på utbildningen och bygget av en egen skola i Bålsta, norr om Stockholm.Målsättningen med ME-skolan är densamma i dag som vid starten i augusti 2014. Att leverera utbildning med hög kvalitet – där maskinförarnas kunskaper branschanpassas efter medlemsföretagens behov.Och det är knappast någon nyhet att branschen har ett skriande behov av kompetenta maskinförare. Siffror som brukar nämnas, för att täcka behovet av pensionsavgångar och stora infrastrukturprojekt, är att det skulle behöva utbildas 30 procent fler maskinförare under en tioårsperiod mot hur många som utbildas i dag. Som ett resultat av det får nästan alla elever som utbildar sig till maskinförare och blir godkända via Maskinentreprenörerna arbete direkt efter utbildningen.– Den största utmaningen för branschen, men också för utvecklingen av svensk infrastruktur, är tillgången på kompetent personal. Därför är satsningen på ME-skolan högsta prioritet, främst för att öka utbildningskvaliteten men givetvis också för att få fler ungdomar att intressera sig för branschen, säger Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna.Willy Moritz under ett övningspass med hjulgrävare.ME:s skolsatsning är ett eget koncept, där maskinförare utbildas på gymnasiets Bygg- och anläggningsprogram och genom den kommunala vuxenutbildningen. Det finns också företagsanpassade kurser och möjlighet att göra kompetensprov eller komplettera yrkesbevis. Maskinförarutbildningen finns i dag på åtta utbildningsorter, spridda från Svalöv i Skåne till den senaste skolan i Skellefteå, som från och med hösten 2018 kommer erbjuda utbildning för maskinförare. Gymnasieeleverna söker till den gymnasiala utbildningen Bygg- och anläggning, inför årskurs två söker de inriktningen anläggningsförare. I dag är det cirka 250 elever som utbildar sig till maskinförare på ME-skolorna runt om i landet. Hösten 2018 räknar ME med en ökning på upp till cirka 300 elever.– Vi står för yrkesdelen av utbildningen. Fast eleverna går på en kommunal skola. Samarbetsformen är enkel och de båda parterna bidrar med sin specifika kompetens. Vi är bra på yrkesutbildningen till maskinförare, anläggningsarbete etcetera och den kommunala skolan är bra på de gymnasiegemensamma ämnena som till exempel svenska, matematik och engelska, berättar Jonas Thorstenson, områdeschef yrkesutbildningar på ME-skolan.ME:s nysatsning på skolverksamheten har snabbt gett resultat.– Nu börjar vi hitta kontinuitet och i dag är kvaliteten på utbildningen jämnare över hela landet. Ett viktigt skäl till det är att alla våra skolor är med i utvecklingsarbetet och det råder ingen konkurrens mellan skolorna, säger Jonas Thorstenson.När ME-skolan i Bålsta skulle bygga egna lokaler var det självklart att skolans elever skulle utföra delar av bygget. Inflyttning är beräknad till början av 2019.ME-skolan följer Skolverkets riktlinjer på respektive ort, men kommunen är alltid huvudman. ME har inga vinstintressen. Eventuella vinster går tillbaka in i verksamheten för att ytterligare stärka kvalitén.– För kommunen är detta bara vinst. För ME är vinsten att vi kan påverka hur utbildningen utformas och leva upp till branschens behov mycket snabbare än om utbildningen styrs av kommunen, säger Magnus Andersson, som är chef för yrkesutbildningar hos ME-skolan.Tankarna bakom skolan föddes under 2012, då Tomas Lindberg var vd för ME-skolan. Tillsammans med Magnus Andersson, som då jobbade med utbildning på Upplands Bro kommun, såg de kvalitetsmässiga brister i utbildningen.– Vi såg att utbildningen skiljde sig kraftigt åt när det gällde kvalitet och innehåll över hela Sverige. För att höja kvalitén var den stora utmaningen att få till hållbara lösningar. I det ligger också att anpassa oss efter branschens allt snabbare behov av att få tillgång till rätt kompetens, fortsätter Magnus Andersson.”Vi såg att utbildningen skiljde sig kraftigt åt när det gällde kvalitet och innehåll över hela Sverige.”2014 tog ME över maskiner, personal och hyreskontrakt för lokaler i Upplands Bro kommun. ME har sedan dess hyrt en del av Skanskas nedlagda grustäckt i Bålsta, som fortfarande används som övningsområde för verksamheten. De gamla maskinerna avyttrades. I dag har ME ett leasingavtal med Pon Equipment, som levererar helt nya maskiner med den senaste tekniken som till exempel maskinstyrning med mera. Maskinerna används i utbildningen på alla utbildningsorter i landet. Att anställa engagerade och kompetenta lärare har också hög prioritet. Lärarna har lång erfarenhet från branschen och handplockas, och de deltar aktivt i utvecklingen av utbildningen.– Vi benade ut kostnader för löner, maskiner och lokaler för yrkesutbildningen med mera. Varje krona öronmärktes och vi kom överens med kommunen att ha en öppen redovisning av ekonomin. Vissa kommuner önskar pressa priser och lägga scheman som gör att det inte går att hålla den utbildningskvalité som är vårt mål. I dessa lägen backar ME då det inte är en hållbar utveckling för branschens kvalitetskrav, säger Magnus Andersson.Skolan i Bålsta ägs av ME och fungerar som föregångare och norm för resten av ME:s skolor. Det kommer vara ännu tydligare i framtiden eftersom en ny skola håller på att byggas i en mycket ändamålsenlig lokal, som planeras att stå klar i slutet av 2018. Den nya skolan ligger nära den gamla vid E18 och kommer vara 1 600 kvadratmeter stor fördelat på två plan.– Vi räknar med inflyttning i början av 2019. Huset kommer inrymma gymnasieverksamhet, vuxenutbildning och kurser. Byggnaden innehåller även en bygghall för undervisning där vi också kommer kunna ta in maskiner för delmoment i undervisningen.ME-skolans målsättning är att skolan ska vara en naturlig mötesplats för branschmänniskor och elever och att företag ser det som ett naturligt ställe att hämta kompetens och framtida arbetskraft ifrån.”En stor utmaning är också att attrahera tjejer och människor med annan etnisk och kulturell bakgrund till yrket.”– Vi strävar efter att vi i all vår verksamhet ska vara föregångare inom modern branschutbildning, där vi hittat ett koncept som vi vill utveckla med attraktiva lösningar i ett samarbete mellan kommunala skolor och vår skola som leverantör av en branschutbildning. Ser vi på längre sikt är det åt det hållet Skolverket vill – att få större inblandning från branschen. Det gör att flera branschorganisationer visat ett stort intresse för vårt koncept. Det är klart att vi är stolta över att andra branscher tittar på oss vad vi har gjort. Och det är ju ett kvitto på att vi ligger rätt i tiden, säger Jonas Thorstenson.Han berättar om EU-projektet Maskinförarutbildning 20Tjugo, med stöd från EU:s socialfond och det svenska ESF-rådet. Ett projekt som är en viktig del i framtida rekrytering av elever.– Projektet och den finansiering som det medför ger oss goda möjligheter att snabbare kunna genomföra det vi behöver göra för att marknadsföra yrkesutbildningen och maskinföraryrket mot elever i främst grundskolan ytterligare, säger Jonas Thorstenson.I första hand vänder man sig till elever i årskurs 7–8. Studievägledarna är också en viktig nyckel för att marknadsföra yrkesutbildningen.– Det är mycket värt om vi kan hålla dem välinformerade. Det är ju yrkesvägledarna som träffar alla elever, säger Jonas Thorstenson.Inom ramen för EU-projektet lägger ME också mycket tid på att utveckla och stärka digitaliseringen av utbildningen, för att göra den ännu bättre och attraktivare. För att höja medvetenheten om maskinföraryrket hos ungdomar har ME också nyligen tecknat ett samarbetsavtal med den svenska Youtubestjärnan Hampus Hedström.– Maskinförare är ett yrke att vara stolt över, men det har inte riktigt nått ut tillräckligt. Här har vi som utbildare en stor roll att spela för att ändra på detta, säger Jonas Thorstenson som är områdeschef för yrkesutbildningar på ME-skolan.Han kommer att medverka vid event, samt producera filmer och Instagraminslag i syfte att stärka rekryteringen till ME-skolans maskinförarutbildningar. Samarbetet är också en del i projektet Maskinförarutbildning 20Tjugo.– Projektets syfte är dels att öka kvaliteten på utbildningen i sig, dels att öka intresset bland unga för maskinföraryrket och öka tillgänglighet och jämställdhet. Genom projektet och vårt samarbete med Hampus hoppas vi kunna öppna en ny kanal till den viktiga målgruppen, säger Hampe Mobärg.I Maskinförarutbildning 20Tjugos andra del arbetar ME-skolan nu på flera områden med ett gemensamt utbildningskoncept, metodverktyg och digitalt stöd för eleverna på de skolor som ME-driver.Jonas Thorstenson menar att maskinförare är ett yrke att vara stolt över, men att det inte riktigt når ut tillräckligt och tar den plats det förtjänar.– Här har vi som utbildare en stor roll att spela för att ändra på detta. En stor utmaning är också att attrahera tjejer och människor med annan etnisk och kulturell bakgrund till yrket. Målgrupper som är mycket lågt representerade i yrket, menar Jonas Thorstenson.I framtiden tror han att utbildningen av maskinförare kommer vara ännu mer marknads- och behovsanpassad än den är i dag.– Framtiden ser ljus ut. Och det är spännande att ME:s medlemmar äger en skola. Det tror jag kommer leda till en ännu större delaktighet bland våra medlemmar. Min vision är att vi inom en tioårsperiod har ett antal väl anpassade branschskolor spridda i Sverige, som ME äger och som kan inrymma även ME:s övriga verksamhet, säger Jonas Thorstensonundefined;

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer