maskinentreprenoren logo
Branschnytt

ME stämmer Byggnads i Arbetsdomstolen

Arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) stämmer sin fackliga motpart Byggnads i Arbetsdomstolen. En tvist har uppstått hur undantagsreglerna vid uppsägning ska tolkas efter ändringarna av nya Lagen om anställningsskydd, LAS.

Micael Appelgren
Foto: ME

Lästid

0 min
– Byggnads har motsatt sig att ändra det tidigare tvåundantaget till nuvarande treundantag och menar att tvåundantaget utgör en kollektivavtalsregel, säger Fredrik Strömberg, arbetsrättsjurist på Maskinentreprenörerna.
– Byggnads har motsatt sig att ändra det tidigare tvåundantaget till nuvarande treundantag och menar att tvåundantaget utgör en kollektivavtalsregel, säger Fredrik Strömberg, arbetsrättsjurist på Maskinentreprenörerna.
Dela

Arbetsgivare med högst tio anställda har vid uppsägning tidigare kunnat undanta två anställda som bedöms ha särskild betydelse. Med de nya reglerna i LAS har arbetsgivaren rätt att undanta upp till tre anställda – oavsett antalet anställda. En tvist har nu uppstått hur kollektivavtalets undantagsregler ska förstås.

– Byggnads har motsatt sig att ändra det tidigare tvåundantaget till nuvarande treundantag och menar att tvåundantaget utgör en kollektivavtalsregel, säger Fredrik Strömberg, arbetsrättsjurist på Maskinentreprenörerna.

ME har tillsammans med Byggföretagen, som kommunicerade ärendet 22 december, krävt att Byggnads hedrar den vedertagna modellen och inför treundantaget i lagen. Eftersom byggnads motsätter sig detta tvingas vi nu låta Arbetsdomstolen avgöra frågan.

– I rådande konjunkturläge är möjligheten att undanta och skydda viktiga medarbetare extra viktigt för våra medlemsföretag, säger Fredrik Strömberg-

Nya LAS började tillämpas den 1 oktober.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer