maskinentreprenoren logo

Branschnytt

ME vill ha mer biodrivmedel i tanken

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) välkomnar bioekonomiutredningens delbetänkande ”Förnybart i tanken – Ett styrmedelsförslag för en stärkt bioekonomi” Mer råvara till biodrivmedel behövs i Sverige.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Förnybara bränslen kommer vara en viktig del för entreprenadbranschens övergång till fossilfri entreprenad med fossilfritt i tanken, avslutar Anders Robertsson. Foto: ME/Pressbild

– Maskinentreprenörerna välkomnar en ökad framtida produktion av biodrivmedel. Vi ser att det kommer leda till ökad tillgänglighet och ökad konkurrens på drivmedel. Vi beräknar att bara vår bransch kommer behöva en halv miljon kubikmeter drivmedel (500 000 m3) per år för att ställa om, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna.

ME förväntar sig att elektrifieringen kommer att utvecklas för att möta branschens behov, men ser också att det inte är den lösning som gör att branschen når utsläppsmålen till 2030.

– Vi ser även en utveckling framför oss där allt fler kunder och upphandlingar inom entreprenad- och byggbranschen ställer allt striktare hållbarhetskrav, säger Anders Robertsson.

ME instämmer i utredningens analys att det krävs ökad tillgång på nya typer av råvara för att övergången till förnybara drivmedel ska ta fart. Annars riskerar bristen på råvaror försvåra övergången från fossil diesel och fördyra priset på biobränslen till en nivå där de inte är konkurrenskraftiga jämfört med andra energislag.

Förstahandsalternativet för entreprenadbranschens tunga arbetsmaskiner är en övergång till 100 procent förnybart i tanken utan att ta omvägen via reduktionsplikten, skriver ME i ett pressmeddelande. ME menar alltså att det bästa alternativet är att helt gå över till HVO i närtid istället för att vara beroende av prisvariationer som kommer med diesel och graden av reduktionsplikt.

– Förnybara bränslen kommer vara en viktig del för entreprenadbranschens övergång till fossilfri entreprenad med fossilfritt i tanken, avslutar Anders Robertsson.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer