maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Megajobbet Ostlänken drar igång

Trafikverket har 21 januari gett...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Trafikverket har 21 januari gett besked om att det är dags att sätta spaden i backen för Ostlänken. Men snart lär inte en spade räcka. Beräkningar visar att 20 miljoner kubik jord och berg ska schaktas i projektet.– Det är efterlängtade nyheter för vår regions tillväxt och utveckling, säger Christian Berger, vd på Östsvenska Handelskammaren.Jobbet tar dock lite tid. 2035 beräknas det stå klart och projekt i den här storleken har en tendens att försenas. Bara de förberedande jobben med att riva hus, bygga arbetsvägar, lägga om ledningar och etablera ytor för etableringar och tippar är ett stort jobb.Jobbet ska delas upp i 15 huvudentreprenader och mellan 50 och 100 så kallade förberedande entreprenader.Där planeringen kommit längst, sträckan Järna-Norrköping, sätts spaden ner först. Sedan sker bygget i etapper. Det får till följd att den centrala sträckan Norrköping-Linköping blir avslutande del.— Utifrån detta beslutsunderlag kan vi dra vissa slutsatser för det kommande arbetet. Vi planerar att bygga etappvis och börja med den norra delen av Ostlänken, mellan Järna och Norrköping. Det är där vi kommit längst och det gör att vi kan ta järnvägen i bruk i takt med att etapperna blir klara, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.År 2035 ska hela banan, inklusive sträckningen till Linköping, vara klar meddelar Trafikverket.– Ostlänkens snabba järnvägsspår från Stockholm till Linköping är århundradets tillväxtchans. Både själva byggandet av länken och effekterna av den extra spårkapaciteten som Ostlänken medför är viktigt för vår regions utveckling och för vårt näringsliv, säger Charlotta Elliot, projektledare East Sweden Infra Cluster.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer