maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Megaprojekt i Stockholm på ingång

Ett genomförandeavtal har tecknats mellan Trafikverket och Huddinge för Tvärförbindelse Södertörn. Tvärförbindelsen ska stärka sambanden mellan de regionala stadskärnorna och förbättra resmöjligheterna. Byggstart nästa år, klart 10 år senare.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Megaprojekt i Stockholm på ingång. Tvärförbindelse Södertörn ska koppla ihop E4/E20 med väg 73/ Nynäsvägen. Foto: Mattias Malm /Huddinge kommun

Genomförandeavtalet reglerar bland annat vägplanen, detaljplanerna och övriga åtgärder som berör tvärförbindelsen och de områden som omfattas av projektet. Regeringen förväntas i juni ta beslut om Tvärförbindelse Södertörns genomförande då slutligt beslut fattas gällande de projekt som ligger inom ramen för nationell vägplan.

Det hela rör sig om en ny mötesfri motortrafikled söder om Stockholm med separat gång– och cykelväg samt nya Vårbybroar. Projektet ska enligt Trafikverket kunna finansieras inom rådade infrastrukturplan. Någon uppgift om uppskattad kostnad finns inte hos Trafikverket just nu, men tidigare har 15,8 miljarder kommunicerats.Upphandlingar av entreprenörer kommer att pågå från 2023 till 2025.

Tvärförbindelse Södertörn är en kapacitetsstark väg som ska koppla ihop väg 73, Nynäsvägen, med väg 226, Huddingevägen, och väg E4/E20.

Huddinges nettokostnad för Tvärförbindelse Södertörn och anslutande kommunala anläggningar är beräknad till cirka 45 miljoner kronor. Till det kommer medfinansiering av Glömstatunneln på 492 miljoner kronor som kommunen tidigare tecknat avtal om.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer