maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Mer ansvar för entreprenör i ny upphandlingsmodell

När E20 mellan Vårgårda och...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

När E20 mellan Vårgårda och Ribbingsberg ska byggas ut används ett helt nytt upphandlingsförfarande – totalentreprenad i samverkan, där entreprenören får ett större ansvar.Detta är det första projektet i Sverige åt Trafikverket där entreprenören har ansvarat för framtagandet av vägplan och lokalisering. Veidekke har sedan kontraktet ingicks 2016 tagit fram samrådsunderlag, samrådshandling inklusive lokalisering samt tagit fram vägplan som ligger för fastställelse. För tillfället pågår bygghandlingsprojektering.– Det har hittills varit ett lyckat samarbete där vi nyttjat alla parters kompetens effektivt genom vårt involverande arbetssätt. En stor fördel med denna form av upphandling är att vi nu känner väl till projektet och dess förutsättningar. Det har avgjort placering av ny väg där höga värden i naturmiljö, kulturmiljö och gestaltning varit tungt vägande i valen som gjorts. Även arbetsmiljöfrågorna har vi arbetat med tidigt i projektet där vi tillsammans med Markera och Trafikverket genomfört ett flertal möten som hanterar olika risker i projektet, säger Fredrik Indevall, arbetschef på Veidekke Anläggning.E20 ska på aktuell sträcka på knappt åtta kilometer byggas om till att bli mötesseparerad landsväg med mitträcke, 2+2 körfält med hastighetsgräns 100 km/h. Projektet innebär både breddning av befintlig väg och utbyggnad i ny sträckning.Byggstart förväntas ske i början av 2021 då vägplanen bör ha vunnit laga kraft. Projektet beräknas till 378 miljoner kronor.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer