maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Mer biodrivmedel i diesel 2022

För att nå de svenska klimatmålen till 2030 har regeringen infört reduktionsplikt för bensin och diesel. Den 1 januari sker en höjning av reduktionsplikten. Biodrivmedel är dyrare än fossil diesel.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - Som det ser ut i dag måste förnybara hållbara biodrivmedel som blandas in beskattas som det fossila drivmedel som det ersätter, i bensin och diesel enligt Energiskattedirektivet, säger Sofie Quant Kommunikationschef Drivkraft Sverige. Foto: Micael Appelgren

Reduktionsplikten för diesel infördes den 1 juli 2018. Det innebär att det blandas in biodrivmedel i diesel för att sänka koldioxidutsläppen. Den 1 januari 2022 höjs reduktionen till 30,5 procent för diesel.

- Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel som ger branschen förutsättningar att ställa om här och nu i befintliga fordon och med befintlig infrastruktur. Vad få vet är att det som för 20 år sedan var fossil bensin och diesel i dag är produkter med upp till 40 procent hållbara biodrivmedel i, säger Sofie Quant Kommunikationschef Drivkraft Sverige.

Reduktionsplikten betyder att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. Reduktionen beräknas per år utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen av växthusgaser jämfört med om hela produkten hade varit helt fossil.

Reduktionspliktens utformning innebär årliga stegvisa höjningar till 2030, då reduktionsplikten för diesel ska vara 66 procent.

- Som det ser ut i dag måste förnybara hållbara biodrivmedel som blandas in beskattas som det fossila drivmedel som det ersätter, i bensin och diesel enligt Energiskattedirektivet. Vi tycker att hållbara biodrivmedel som innebär klimatnytta också ska får fördel framför fossila och det är något som vi försöker påverka genom förändringar i Energiskattedirektivet, säger Sofie Quant.

I dag är biodrivmedel dyrare än fossila drivmedel. En anledning är en ökad efterfrågan globalt då allt fler länder skärper sina klimatmål.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer