maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Mer jobb vid Slussen för Skanska

Skanska och Stockholms stad har kommit överens om ytterligare arbeten som ska göras vid Slussen. Totalt rör det sig om cirka 1,5 miljard för kvarvarande och tillkommande arbeten.

Foto: Skanska

Lästid

0 min
Dela

Tillkommande arbeten omfattar bland annat grundläggning och konstruktion av byggnaden som kallas Mälarterrassen, som integreras i stadens anläggning. Finplanerings- och landskapsarbeten längs Katarinavägen och Södermalmstorg ingår också. Därtill omfattas stomkompletterings- och installationsarbeten, arbeten med en konstbyggnad, inklusive provisorier längs Tranbodarna, samt landfästen för en ny gång- och cykelbro, vilka tidigare inte varit reglerade. Sammantaget innebär detta även en förlängd entreprenadtid, bland annat på grund av arkeologiska utgrävningar. Färdigställandet har fastställts till den första juni 2025.

Skanskas har jobbat vid Slussen sedan 2015 med fyra olika entreprenader. Dessa omfattar själva slussen med tillhörande avbördningskanaler, Slussbron, lågbroar, kaj- och förstärkningsarbeten samt arbeten med en handelsplats under Katarinavägen. Dessutom utför Skanska stomkompletteringar för det framtida bussgaraget.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy