maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Mer pengar än någonsin till infrastruktur

Regeringen presenterar idag en proposition...

Lästid

0 min
Dela

Regeringen presenterar idag en proposition som innehåller rekordstora satsningar inom infrastruktur. Sammanlagt rör det sig om 876 miljarder kronor för perioden 2022-2033.De ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2022–2033 föreslås ligga på 799 miljarder kronor – en ökning på 176,5 miljarder kronor jämfört med perioden 2018–2029. Tillkommande medel som banavgifter och trängselavgifter beräknas uppgå till 77 miljarder kronor, vilket sammantaget ger en budgetram på 876 miljarder kronor.Posten som kallas ”utveckling av transportinfrastruktur” är den största på hela 437 miljarder kronor – en ökning med 103,5 miljarder kronor. Där i ingår bland annat satsningar på nya stambanor och andra angelägna åtgärder.Även drift och underhåll av vägar och järnvägar får en större pott än tidigare – 165 miljarder kronor – en ökning med 40 miljarder kronor.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy