maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Mer pengar till vägunderhåll

Regeringen kommer satsa en miljard kronor på vägunderhåll för att kunna genomföra viktiga underhållsåtgärder som beläggning exempelvis. Dessutom skjuts ytterligare pengar till för bredbandsutbyggnad och till laddinfrastruktur.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Regeringen satsar en miljard på att öka vägunderhållet på de svenska vägarna. Foto: Ann-Louise Larsson

– I Sverige finns en underhållsskuld när det kommer till vägnätet. Vi satsar därför en miljard kronor på utökat vägunderhåll. Det kommer bidra till att förbättra framkomligheten i hela landet och trygga en konkurrenskraftig infrastruktur. Dessutom är en väl utbyggd laddinfrastruktur för såväl lätta som tunga transporter av stor vikt för att minska utsläppen från transportsektorn, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson idag i ett pressmeddelande.

Satsningen på en miljard ska användas till beläggningsunderhåll, linjemålning, broreparationer och trumbyten, för att säkerställa framkomligheten i hela landet och trygga en konkurrenskraftig infrastruktur.

Eftersom det finns stora behov i närtid inom vägunderhållet omprioriterar regeringen pengar från järnvägsunderhåll över till vägsidan. Enligt regeringen ska inte omfördelningen drabba järnvägsunderhållet, eftersom Trafikverket kan omsätta dessa medel i järnvägsunderhåll först flera år framåt i tiden. Utöver dessa pengar skjuter regeringen till ytterligare 250 miljoner kronor till vägunderhåll.

Regeringen satsar även ytterligare 600 miljoner kronor på bredbandsutbyggnad under år 2023.  Det innebär att det sammantaget finns 1,3 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad inom ramen för det statliga bredbandsstöd som Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarar för: 600 miljoner i utökat anslag, 600 miljoner kronor från EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GPJ) samt 100 miljoner kronor från tidigare beslut.

Regeringen utökar även satsningen för stöd till publika laddstationer för lätta fordon, laddstationer för tunga fordon samt tankinfrastruktur för vätgas till tunga transporter till totalt 1,09 miljarder kronor för 2023.

Under 2024 och 2025 beräknas ytterligare 1 miljard kronor, respektive 505 miljoner kronor tillföras för samma ändamål. Satsningen ska bidra till att minska utsläppen från transportsektorn och nå klimatmålen genom att säkerställa en förbättrad tillgänglighet till laddinfrastruktur och ökad laddkapacitet i hela landet.

Regeringen föreslår i budgeten fortsatt sänkt skatt på diesel som används inom bland annat jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, till och med december 2023, skatten på denna diesel blir då noll kronor. För övriga som är beroende av diesel har regeringen tidigare föreslagit en tillfällig sänkning av energiskatten på bensin och diesel under tre år. Enligt föreslaget ska skatten sänkas med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Priset vid pump sänks därmed med en krona per liter inklusive moms.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer