maskinentreprenoren logo

Mer pengar till vattenvård

Havs- och vattenmyndigheten ger nu länsstyrelserna 43 miljoner ytterligare att använda till arbete med restaurering av påverkade vatten samt kalkning av försurade vatten.

Foto: Erik Årnfelt/HaV

Lästid

0 min
Havs- och vattenmyndigheten tillför mer pengar för vattenvårdsinsatser under kommande år.
Havs- och vattenmyndigheten tillför mer pengar för vattenvårdsinsatser under kommande år.
Dela

Av de 43 miljonerna är 26 miljoner öronmärkta för restaurering och resterande 17 miljoner ska användas till kalkning under 2021 och 2022. Restaurering av strömmande vatten kan handla om att bygga fiskvägar, öppna upp vattendragen för vattenlevande arter och att lägga tillbaka grus, sten och block i vattendrag.

– Ökat stöd till restaureringar är viktigt eftersom en stor del av Sveriges vattenmiljöer är negativt påverkade av ett långvarigt och intensivt nyttjande, säger Johan Kling, chef för avdelningen för vattenförvaltning vid HaV, i ett pressmeddelande.

Myndigheten har haft bra dialoger med länsstyrelserna och gjort omprioriteringar i budgeten för att kunna möta restaureringsbehoven.

– Vi är glada för det stora engagemanget och intresset för vattenvård i Sverige och vi ser att pengarna kommer att göra stor miljönytta i arbetet med att återställa mänskligt påverkade vattenmiljöer.

 

 

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer