maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Mer sanering efter BT Kemi krävs

Naturvårdsverket har tidigare beviljat 172...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Naturvårdsverket har tidigare beviljat 172 miljoner till sanering av marken efter BT Kemis verksamhet. Under arbetets gång har det visat sig att det finns mer förorenad mark än man tidigare trott och därför ansöker nu BT Kemi Efterbehandling om ytterligare 5,5 miljoner kronor. På 1970-talet grävde BT Kemi ner hundratals tunnor med giftigt avfall i marken vid sin fabrik i Teckomatorp. I juni påbörjades den sista etappen av det omfattande saneringsarbetet efter BT Kemis tidigare verksamhet i Teckomatorp i Skåne. Dels gör man en vanlig ”schaktsanering” och dels en etapp med den relativt ovanliga metoden termisk i situ där föroreningarna ångas upp ur marken.Kortfattat går det till så att perforerade vertikala och horisontella extraktionsrör borras ned i den förorenade marken. Med hjälp av värmeelement värms sedan jordmassorna upp till 300 grader. Genom vakuumextraktion sugs föroreningarna upp i rörsystemet som finns i jorden för att sedan gå i rör ovan mark till reningsanläggningen. Där kyls ångan ner till vatten. När det gått igenom hela reningsprocessen har den förorenade ångan förvandlats till rent vatten som släpps till recipient.Under arbetets gång har det visat sig att området innehåller en större mängd betong, massor och källarkonstruktioner än beräknat. Därför ansöker man nu om ytterligare 5,5 miljoner från Naturvårdsverket och länsstyrelsen.Schaktningsdelen av saneringen skulle enligt tidsplanen avslutas vid årsskiftet, men med anledning av att det nu hittats mer förorenad mark, kommer arbetet att dra ut på tiden. Schaktningen pågår parallellt med den termiska saneringen och allt som allt ska det vara klart i december om ett år.– Det är jättevälundersökt och grundligt utrett i många år men som vid de flesta entreprenader så finns det risk att man upptäcker saker man inte sett tidigare när man väl sätter skopan i marken, säger Helena Svensson, projektledare till SVT.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer