maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Viktigt med vattentäta kontrakt vid maskinköp i vinter

Leveranstiderna för nya anläggningsmaskiner kan bli långa de kommande månaderna. Har kanske aldrig varit viktigare att använda bestämmelserna i nya Maskin 21.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article

Sedan många år finns det en överenskommelse gällande bestämmelser för leveranser av anläggningsmaskiner mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Maskinleverantörerna (ML). Och nu har det gamla dokumentet Maskin 03 uppdaterats och blivit Maskin 21.

– Det har gjorts ett antal viktiga förtydliganden som det fanns behov av. Främst om det som avhandlar vem som står för transportkostnader, och att det nu också är tydligt att den leverantör som också sålt tillbehör till maskinen, även ansvarar för dessa. Man ska som maskinentreprenör alltså inte behöva kontakta både maskinleverantören och dennes leverantör när fel uppstår, säger Lars Hemmingsson, som är chef för branschutveckling på Maskinentreprenörerna (ME).

Maskinsäljaren Martin Olsen, på EMSG har sålt många maskiner; vissa hävdar till och med att Martin är den i Sverige som har sålt flest. Hur det är med den saken låter vi vara osagt, men genom Olsen har det i varje fall passerat 2 700 maskiner sedan han började sälja maskiner år 2000.

– Vi har sett att Maskin 03 har uppdaterats till Maskin 21. Jag har inte helt läst igenom det ännu, men det verkar ganska likt, kanske lite enklare formulerat än tidigare. Jag har inte använt dessa så mycket i mitt arbete, vi har inte skickat med Maskin 03 vid försäljningen eller så. Vi har en tradition att hålla ord, och det vet våra kunder. Vi känner ju typ alla personligen på EMSG, säger Martin Olsen.

EMSG som säljer Hyundai och Takeuchi har under åren endast hänvisat till dessa allmänna bestämmelser ett par gånger, enligt Martin Olsen

– Jag kan bara påminna mig om att det hänt några få gånger att det har kommit upp. Våra kunder, som ofta är mindre maskinentreprenörer, är ju inte heller precis några paragrafryttare. Vi håller ord, och kunder som är nöjda kommer tillbaka. Sagt är sagt, så att säga.

Men nu till våren och sommaren är det leverantörer som räknar med att det kan bli långa leveranstider och risk för förseningar. Det är brist på en rad olika komponenter och transportsystemen har störningar. Även EMSG tror att det kan bli bekymmer.

– Det känns nästan som om det är slut på allt, och många har inte grejer på lager. Vi har lagt många beställningar, men får inte allt vi beställt. Det gäller även tillbehör. Vid förseningar så löser det sig ofta genom att kunden helt enkelt får köra lite längre med sitt inbyte, och där är det ju främst vi som förlorar, för vi har gett ett pris på inbytesmaskinen och det priset gäller även om den då har gått mycket längre, säger Olsen.

Den allmänna uppfattningen i branschen är att Maskin 21 (tidigare 03) brukar ”åberopas” (gäller även redskap och tillbehör). Oftast på säljarens alternativ men betraktas både av ML och ME som tydligt och bra för både köpare och säljare.

Men man ska komma ihåg att Maskin 21 bara gäller om inte annat avtalats. Det går att avtala bort eller lägga till överenskommelser i bestämmelserna. Eller inte använda dem alls.

– I så fall gäller köplagen. Men Maskin 21 är bättre och tydligare och anpassat för branschen, så det är att rekommendera, säger Carl Johan Törnros, ME:s advokat på Terra Advokat AB.

Kommande månader blir det viktigt att åberopa Maskin 21. I bestämmelserna finns ett antal punkter som tar upp leveransförseningar. Och sådana kommer troligen.

Om maskinen inte levereras enligt de punkter som finns i Maskin 21 har köparen rätt att få tillgång till annan maskin, hyrmaskin, eller vite. Vites­nivåerna är ganska omfattande, så det troliga här är att köparen får behålla sin inbytesmaskin längre än avtalat i väntan på leverans. Vite blir dock inte aktuellt om inte köparen inom sex månader skriftligen åberopar detta.

– Man ska se Maskin 21 som en trygghet både för köpare och säljare. För att minska tvister och göra ansvaret tydligt. Några viktiga förbättringar har gjorts denna gång och annat har blivit tydligare. Men blir det ändå tvist kan man anmäla till Reklam­ationsrådet som gemensamt administreras av ME och ML, säger Lars Hemmingsson.

ML är också nöjda

– Viktigaste är att det har blivit tydligare. Vi rekommenderar alltid våra medlemmar att använda Maskin 21 för att undvika tvister, säger Lina

Tuvesson Hallman, juridisk rådgivare på ML.

Text:

Maskin 21

Maskin 21 äger tillämp-ning om annat inte överenskommits. Ändringar eller avvikelser från dessa allmänna bestämmelser måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Säljarens åtaganden enligt dessa allmänna bestämmelser gäller endast vid leveranser av varor som ska användas inom Sverige. I annat fall ska särskilt skriftligt avtal träffas mellan parterna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer