maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Kvalitet viktigare för ekonomin än kvantitet

Ingen mässarrangör kan längre konkurrera med Bauma i München. Men med nytänkande ska Samoter i Verona återta sin plats internationellt. Med fokus på besökarnas kvalitet.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article För ett drygt år sedan rekryterades Sara Quotti Tubi som ansvarig för Samoter. Med en helt annan bakgrund än från maskinvärlden tog hon sig an projektet och har på kort tid fått utställare att till-sammans samla sig inför en ny idé om hur en internationell mässa kan byggas. Foto: Micael Appelgren

Samtidigt som maskinentreprenörernas bransch genomgår en historisk förändringsprocess, börjar de internationella mässorna runt om i värden att vädra morgonluft. För de största mässorna, som drar mest folk och utställare, börjar också få problem. När Bauma 2022 hölls började diskussionen om hållbarhet. När en bransch ska bli fossilfri och fokus ligger på miljö- och klimatförändringar, är det inte rimligt att flyga in 500 000 besökare från hela världen för att möta tusentals maskintillverkare på en och samma yta. Frågan är om det ens går att genomföra kvalitativa möten i en sån miljö.

Så låter kritiken. Och den italienska mässan Samoter i Verona har snappat upp detta. Samoter som under många år betraktades som en av Europas internationella mässa för maskinentreprenörer, har de senaste 15 åren tappat mer och mer mark och är nu kanske mest att betrakta som en mässa för den italienska marknaden.

Men för ett drygt år sedan rekryterades Sara Quotti Tubi som ansvarig för Samoter. Med en helt annan bakgrund än från maskinvärlden tog hon sig an projektet och har på kort tid fått utställare att tillsammans samla sig inför en ny idé om hur en internationell mässa kan byggas.

– Vi var i ett svårt läge. Samoter ställdes in under pandemin tre gånger, och har nu inte hållits på sex år. Vi var tvungna att tänka om och inte bara köra i samma spår. Vi tar nu ett första steg för att åter bli en internationell mässa. Vi når inte ändå fram den här gången, men vi är på gång. Branschen genomgår nu stora förändringar och vi sätter nu upp mässan med fokus på innovativa lösningar, digitalisering och kraven på fossilfrihet. Utställare ska gemensamt och tillsammans illustrera dessa förändringar på mässområdet, säger Sara Quotti Tubi.

Men hon ser lite trött ut, och när vi frågar skrattar hon. Detta har inte varit lätt. Traditionen är att utställare ställer ut sina maskiner, möter kunder med förhoppning om att göra affär i närtid. Sedan är mässan över.

– Jag har fått kämpa, så är det. Men nu är utställare med på tåget. Vi ska på Samoter tydligt visa den här tekniken och placera innovativa produkter och tjänster på ytor där de går att illustrera och visa hur det ska fungera i arbete. Besökarna ska kunna se processerna. Maskinerna är inte det viktiga…

Att tala med utställare som tillverkar maskiner och säga att maskinerna inte är det viktiga, skapar helt klart slitningar. Och det har det gjort. Varit en ”utmaning” som Sara Quotti Tubi uttrycker det. Bakom tänkandet är ett nytt fokus på besökarna.

– Det vi nu vill göra är att skapa ett värde som är lika stort för besökarna som för utställarna, säger hon. Vi tittar på innehållet på mässan på ett tydligare sätt.

Att mässbesökarna är viktigt säger helt säkert alla mässarrangörer. Men det Samoter nu gör är att det ställer krav på utställarna att förändra sina rutiner för att det faktiskt ska ske. 

De nya greppen kommer dock inte göra Samoter till en internationell mässa redan nu i maj. Bara 15 procent av utställarna är internationella den här gången. Och även om det kommer besökare från Europa, och även Afrika, så är majoriteten helt klart från Italien och de närmaste grannländerna. 

– Med de förändringar vi gör nu så räknar vi också med att nå nya besökare. Besökare som är mer tekniskt intresserade än vad vanliga maskinköpare kanske är. Vi har börjat tala mer om kvalitén på besökarna än tidigare. Det är lika viktigt som att utställarna håller hög kvalitet, säger Quotti Tubi.

Så det blir tre fokusområden på Samoter i maj 2023. Förändringarna när det gäller fossilfri drift, digitalisering och ”rental”. Samoter och utställarna har pekat ut just uthyrning som en central trend i branschen. De flesta räknar med att rental kommer att växa mer och fortare än tidigare. Trenden att köpa maskiner beräknas stanna upp och flytta mot uthyrning. Skälet är att priserna på el och andra maskiner är klart högre, samt att det är oklart vart andrahandsvärdet blir, och till vilka marknader dessa går att sälja när nyinvesteringar ska göras.

Samoter kan bli ett lönsamt besök för entreprenören som söker kunskap snarare än maskiner. Kvalitet är också ofta viktigare för en hållbar ekonomi än kvantitet. Det har svenska maskinentreprenörer vetat länge.

Text: Micael Appelgren

Samoter

Mässan hålls 3-7 maj i Verona i Italien. Arrangören tittar på ett nytt koncept där fokus är på kvalitet snarare än kvantitet. Ett exempel är Samoter Lab som är en del mitt i mässområdet där utställarna tillsammans visar sina mest innovativa lösningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer