maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Miljardkontrakt på drift och underhåll till BDX

BDX har fått miljardkontrakt på...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

BDX har fått miljardkontrakt på drift av Norra malmbanan, ett uppdrag som kommer innebär nyanställningar på upp till 70 personer. – Det här är ett strategiskt viktigt uppdrag för BDX Företagen AB och BDX:s medleverantörer och det är naturligtvis även glädjande att få fortsatt förtroende från Trafikverket. Uppdraget kompletterar våra redan befintliga driftsavtal på väg och järnväg, säger Fredrik Persson, vd BDX Företagen AB.Uppdraget handlar om drifts- och underhållsarbeten på järnvägssträckorna Riksgränsen-Murjek samt Kiruna-Svappavaara, en sträcka på sammanlagt 350 kilometer. Sedan tidigare har BDX Företagen AB uppdraget för drifts- och underhållsarbeten på järnvägssträckorna Luleå-Murjek samt Haparandabanan.Med det nya uppdraget innebär det att BDX Företagen AB ansvarar för hela sträckan mellan Luleå och Riksgränsen. Järnvägssträckan är kraftigt trafikerad av malmtransporter och anläggningen måste fungera dygnet runt. Detta tillsammans med ett ansträngande klimat gör att det är ett av de mest utmanade drift- och underhållsuppdragen i Sverige.– Det är med både stolthet och samtidigt med stor ödmjukhet inför uppgiften som vi åtar oss det här uppdraget, särskilt norr om Kiruna där klimatet är tufft. Den stora skillnaden jämfört med södra Malmbanan är att det är ett långt utsträckt område med stora avstånd och mycket mer snö, säger Andreas Karlsson, affärschef BDX Rail.I uppdraget ingår det att utföra besiktningar, förebyggande och avhjälpande underhåll samt vintertjänster. Åtagandet gäller dygnet runt årets alla dagar, vilket ställer stora krav på organisationen.– För vår del innebär det här att vi även måste förstärka organisationen med ytterligare upp till 70 nya medarbetare – arbetsledare, besiktningsmän, eltekniker, signaltekniker, bantekniker. Rekrytering till dessa tjänster startar omgående, säger Maria Berglund, projektchef, BDX Rail.Drifts- och underhållsavtalet träder i kraft i oktober 2021 och löper över fem år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. Totalt är anbudssumman för uppdraget drygt 1 miljard kronor.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer