maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Miljardprojekt med elnätet påbörjas

Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin...

Lästid

0 min
Dela

Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin är i gång. Under förra året startade ett tiotal projekt i och runt Uppsala, Sollefteå och Västerås. I år ska ytterligare 15 projekt startas.Hela investeringspaket NordSyd består av en rad åtgärder som på sikt kommer att göra det möjligt att möta förbrukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del i energiomställningen i Sverige. Det handlar om cirka 2 000 kilometer ledning och drygt 30 stationer som ska byggas.Huvuddelen av investeringspaketet handlar om långsiktiga åtgärder, men det finns också närliggande åtgärder som stöttar Uppsala och Västerås inom de närmaste åren med olika tekniska lösningar.Under 2020 startade Svenska kraftnät ett tiotal av de totalt 80 projekt som investeringarna innehåller. Under 2021 kommer ytterligare 15 projekt att starta från Västerås upp mot Ockelbo. Den totala investeringen är 75 miljarder kronor och de åtgärder som startar 2020-2021 utgör cirka 15 miljarder.– NordSyd är ett enormt investeringspaket och det kommer arbetas med under lång tid. Nu ökar vi takten rejält för att skapa ett flexibelt och robust transmissionsnät som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet, säger Johan Ulleryd, programledare för NordSyd-projektet.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy