maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Miljardsatsning på elnät inledd

Idag inleddes arbetet med att förstärka elnätet för att kunna ansluta Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik. Totalt investeras nästan en miljard i projektet.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Vid dagens spadtag på Volvo Cars område på Hisingen medverkade Jan Hallberg (M), styrelseordförande Göteborg Energi, Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör, Västra Götaland och Helén Eliasson (S), Regionstyrelsens ordförande i VGR. Foto: Göteborgs energi

– Det här är en unik satsning för oss. Totalt handlar det om ett investeringsprojekt på nästan en miljard kronor. Och det behövs. Fram till 2035 beräknas effektbehovet i Göteborg öka med 70 procent jämfört med i dag. Detta motsvarar ungefär ett nytt Malmö, säger Lars Edström, vd för Göteborg Energi Nät AB.

För att möta utvecklingen krävs en snabb utbyggnad av elnätet på lokal-, regional- och nationell nivå. I Göteborg Energi Näts investeringsprojekt ingår bland annat två nya 130 kV-mottagningsstationer på Hisingen som byggs i egen regi och en dubbel 130 kV-regionnätsledning som byggs av Vattenfall Eldistribution.

– Totalt möjliggör detta ett effekttillskott på 500 MW till Göteborg och Västsverige. Investeringarna är avgörande för etableringen av den nya batterifabriken på omkring 250 MW, men möjliggör också storskalig elektrifiering av transporter på land och till havs samt omställning av industrin i regionen liksom framtida hållbar stadsutveckling.  På sikt krävs även förstärkningar av det nationella transmissionsnätet, säger Lars Edström.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer