maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Miljardsatsning på ökat underhåll

Regeringen presenterar idag ett förslag...

Text: Ann-Louise Larsson

2020-05-19

Lästid

0 min
Dela

Regeringen presenterar idag ett förslag som innebär en miljardsatsning på ökat underhåll av landets vägar och järnvägar. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning.Infrastruktursatsningen presenteras av regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Med anledning av coronapandemin och den kraftiga minskning av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten på järnvägen göras utan att störa trafiken i så stor omfattning. Totalt satsas nu totalt 720 miljoner kronor på järnvägsunderhåll samt 300 miljoner extra till vägunderhåll, framförallt på landsbygden.”En väl fungerande väginfrastruktur ökar landsbygdens tillgänglighet och konkurrenskraft, men säkrar också väl fungerande vägtransporter i hela landet vilket är viktigt för den regionala tillväxten”, skriver regeringen i en kommentar till förslaget.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy