maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Miljökrav för anläggningsbranschen läggs fram

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram förslag...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram förslag på ett antal miljökrav som kan användas i upphandlingar av stora bygg- och anläggningsprojekt. Syftet är att kraven ska bidra till mindre klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.Anläggningsprojekt orsakar ofta stor klimatpåverkan, men genom att beställaren ställer ett antal miljökrav i upphandlingarna av dessa arbeten menar Upphandlingsmyndigheten att klimatpåverkan kan minskas.– Det är inte bara Trafikverket utan också många kommuner och ibland regioner som upphandlar stora projekt inom väg- och anläggningssektorn. Klimatpåverkan från sektorn måste minska betydligt för att vi ska nå klimatmålen. Därför är det viktigt att ta med miljökrav i upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader. Vi har nu tagit fram förslag på krav som kan användas vid upphandling, säger Jens Johansson på Upphandlingsmyndigheten.Syftet med kraven är att bidra till mindre klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Utgångspunkten är att man genomför arbete för att minska klimatpåverkan både vid projektering och under själva byggandet. Exempel på krav vid en utförandeentreprenad är:Aktiviteter och ställningstaganden under produktionen (byggfasen) ska ske för att minska negativ klimatpåverkan av genomförande av projektet.I planer för masshantering ska minskad klimatbelastning och skydd av naturmiljön inkluderas.Val av uppställningsytor och förändring av andra ytor under produktionsfasen ska göras så att negativ klimatpåverkan minimeras.Klimatpåverkan av hela projektet och av objekt ska beräknas.Kraven är anpassade efter var i anläggningsprocessen den upphandlande organisationen är, till exempel om man behöver upphandla konsult för projektering eller om det är en totalentreprenad eller en utförandeentreprenad som ska upphandlas. Kraven är också anpassade för olika ambitionsnivåer och innehåller förslag på vad en handlingsplan för klimatarbetet bör innehålla. Det är något som är efterfrågat för att kunna sätta en lägstanivå för de åtgärder som entreprenörerna gör.Förutom förslag till krav innehåller stödet förslag på hur man som beställare kan göra beräkningar för att se om klimatbelastningen minskar jämfört med ett business-as-usual-scenario. Anvisningarna ersätter inte sådana beräkningsverktyg som exempelvis Trafikverket har, utan fastställer hur man kan göra jämförelser mot uppsatta mål och krav. De visar också hur man kan räkna samman klimatbelastningen för projektering och byggfas, vilket hjälper till när man upphandlar projektör och utförandeentreprenör var för sig.Beräkningsanvisningarna ger också förslag på hur man kan hantera klimatbelastningen i ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten.– Några av framgångsfaktorerna för att lyckas minska sin klimatpåverkan vid väg- och anläggningsprojekt är också att beställaren är engagerad i uppdraget och vid byggandet, att rätt krav ställs vid upphandlingen och att kraven följs upp. Det ska stödet underlätta, säger Jens Johansson.För närvarande tar Upphandlingsmyndigheten in synpunkter på kraven.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer