maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Miljövänligare sprängmedel testas i tunnelbanan

En ny typ av sprängmedel testas just nu vid utbyggnaden av Högdalsdepån i tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm. Sprängmedlet använder väteperoxid som oxidationsmedel, vilket är snällare mot miljön.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Vid Högdalsdepån i Stockholm testas just nu det svenskutvecklade nitratfria sprängmedlet Hypex Bio som har betydande miljöfördelar. Foto: Implenia Foto: Implenia

– Så här långt ser vi betydande miljörelaterade förbättringar, framför allt kopplade till vår vattenhantering. Även arbetsmiljön efter sprängning är förbättrad med lägre värden av det vi kallar nitrösa gaser, säger Johan Hillman, produktionschef på Implenia.

Sprängmedlet är svensktillverkat och använder väteperoxid som oxidationsmedel istället för ammoniumnitrat. Det gör det möjligt att vid fullskalig sprängning släppa ut vattnet som kommer från tunneln till det kommunala dagvattennätet, eftersom sprängämnet inte genererar kväverester, vilket skulle minska belastningen på de kommunala reningsverken. Detta under förutsättning att halter av andra förorenade ämnen klarar de höga krav som finns.

Den minskade mängden spränggaser innebär att det går snabbare att vädra ut tunnlarna efter sprängning. Detta snabbar i sin tur på byggprocessen och minskar energiförbrukningen.

– Det här är ett första pilotprojekt och vi ser fram emot att se resultatet. Jag tycker att det är positivt när entreprenören vill använda våra tunnlar för att prova innovationer som kan göra vår bransch mer hållbar, säger Hanna Novakovic, hållbarhetschef på nya tunnelbanan.

En utmaning med det nya sprängmedlet är dock att väteperoxid är frätande vid kontakt med huden och därför kräver mer skyddsutrustning och särskilt försiktighet vid laddning.

– På det området är det tuffare arbetsmiljörutiner än vid laddning med vanliga-sprängmedel, säger Johan Hillman.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer