maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Miljövänner tar vägbygge till domstolen

Att tillåta en ny motortrafikled vid Södertörn i Stockholm strider mot klimatlagen. Det menar Naturskyddsföreningen som nu begär rättsprövning av regeringens besked att tillåta bygget. Enligt föreningen måste vägen dessutom förbjudas enligt miljöbalken. Anledningen är att den kommer att leda till ökad klimatpåverkan.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen. Foto: Naturskyddsföreningen/Pressbild

– Att bygga en ny, stor motortrafikled i Stockholm mitt i en klimatkris är inte förenligt med varken Sveriges internationella åtaganden eller nationell rätt. Regeringen måste tänka om när det gäller infrastrukturen och i stället satsa på kollektivtrafiken. Att avsätta miljard efter miljard till stora motorvägsbyggen runt Stockholm är en enorm felprioritering, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen.

Beslutet om en ny motortrafikled utanför Stockholm kommer att leda till ökad klimatpåverkan, vilket strider mot klimatlagen, anser Naturskyddsföreningen. Bygget av vägen måste dessutom förbjudas enligt miljöbalken, anser man. Därför begär Naturskyddsförenigen nu rättsprövning av regeringens beslut om vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn till Högsta förvaltningsdomstolen.

Såhär går resonemanget:

"Eftersom Sverige ratificerat FN:s Parisavtal finns ett nationellt åtagande om att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Samtidigt säger klimatlagen att politiken ska syfta till att förhindra farlig störning i klimatsystemet. Enligt Naturskyddsföreningen måste den nya motortrafikledens klimatpåverkan ses i relation till den utsläppsminskningen som måste ske för att Sverige ska följa Parisavtalet. En ny motorväg kommer att leda till ökade utsläpp, och ett beslut att godkänna vägen strider därför mot klimatlagen. Bygget bör enligt Naturskyddsföreningen även förbjudas enligt den stoppregel som finns i miljöbalken, då den leder till en skada av väsentlig betydelse för människors hälsa och miljön på grund av de ökade växthusgasutsläppen".

Om resonemanget ska tas upp i domstol och om det håller, får vi alltså se när det når Högsta förvaltningsdomstolen.

– Motortrafikleden innebär en stor investering i framtidens infrastruktur som, förutom ökade utsläpp, gör att vi låser in oss i ett bil- och fossilberoende. Staten har ett juridiskt ansvar att driva en klimatpolitik som skyddar oss och framtida generationer. Jag tycker inte att regeringen tar det ansvaret idag, säger Beatrice Rindevall.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer