maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Minskat antal arbetsolyckor inom bygg och anläggning

Färre verksamma inom den privata byggindustrin skadas i arbetet. Det visar en ny rapport som bygger på statistik från Arbetsmiljöverket. Men arbetet med ytterligare förbättringar krävs.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Johan Hallberg, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen/Pressbild

Johan Hallberg, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen:

– Varje olycka är en olycka för mycket. Byggföretagens vision är noll arbetsskador. Våra arbetsmiljörådgivare arbetar dagligen för att öka riskmedvetenheten och stärka säkerhetskulturen, säger Johan Hallberg, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen.

Arbetsolyckor som leder till minst en dags frånvaro var färre under 2022 jämfört med föregående år. Det registrerade antalet olyckor minskade från 2296 till 2131. Antal olyckor per 1 000 sysselsatta sjönk från 11,3 till 10,2.

-Säkra och trygga arbetsplatser kännetecknas av att alla är involverade och uppmuntras att delta i ett arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet, säger Johan Hallberg.

Även när det kommer till arbetssjukdomsfall orsakade av till exempel vibrationer och buller är tendensen positiv. År 2022 registrerades 258 fall – vilket är en minskning med 35 procent jämfört med 2021. Samtidigt har frekvensen per 1 000 sysselsatta minskat till 1,2 från 1,9.

-Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker. Det krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god säkerhetskultur på hela arbetsplatsen, säger Johan Hallberg.

Under 2022 inträffade fem dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är ett fall färre än 2021 och något under genomsnittet för den senaste tioårsperioden. De senaste fem åren har sju dödsolyckor haft anknytning till maskinentreprenörernas bransch.

- I maskinentreprenörernas bransch är olyckor ofta förekommande då fordon och tunga fordon är inbladade. Det som brister när det kommer till dödsolyckor är ofta arbetsplatsspecifika bedömningar, det kan röra sig om att mer regn kommit eller annat, säger Maskinentreprenörernas arbetsmiljöexpert Charlotta Dieden, som annars konstaterar att Byggföretagens, Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd redovisar siffror nu som inte avviker från det som rapporteras i maskinentreprenörernas bransch.

Databearbetningen är framtagen av Arbetsmiljöverkets statistikenhet i juni år 2023. Bakom rapporten står Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA.

Text: Micael Appelgren

ME:s arbete med arbetsmiljö

ME har en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor och har ett viktigt uppdrag i att hjälpa och stödja medlemmarna mot målet att skapa trygga och säkra arbetsplatser med god säkerhetskultur. Många allvarliga olyckor och tillbud i ME:s bransch inträffar i samband med att arbetstagare arbetar med eller intill en mobil maskin eller arbetsfordon.

De vanligaste händelserna handlar om att personer blir påkörda, att fordon välter eller rasar till lägre nivå och att personer kläms eller träffas av fallande maskindel eller last. De huvudsakliga gemensamma bakomliggande orsakerna till dessa olyckor består i att endast generella riskbedömningar har gjorts inför arbetet, men inga specifikt för de moment som genomfördes när olyckorna inträffade eller utifrån förhållandena på den specifika arbetsplatsen. För att förebygga ytterligare olyckor är det därför viktigt att genom olika fortsatta insatser i form av utbildningar, informationsmaterial och seminarier, öka kunskapen och förståelsen för det vardagliga systematiska arbetsmiljöarbetet och vikten av att göra arbetsplatsspecifika riskbedömningar och arbetsberedningar inför varje nytt uppdrag.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer