maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Minst byggt i SD-styrda kommuner

Det är stora skillnader mellan byggandet från kommun till kommun. Räknat per invånare har Kiruna, Timrå och Åre byggt mest under den senaste mandatperioden, enligt en ny rapport från Byggfakta. Kommuner där någon av Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna varit med i styret har byggt mer än andra kommuner. Minst i SD-styrda kommuner.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggfakta har använt sin databas för att titta på i vilka kommuner det byggts mest per invånare, och samtidigt jämfört med politiskt styre. Men det är enligt Byggfakta svårt att dra någora säkra slutsatser om det politiska styren bidrar - eller om det främst är andra faktorer. Foto: Ryno Quantz

Byggfakta har i en ny rapport sammanfattat och summerat hur byggandet sett ut i de svenska kommunerna under den mandatperiod som förflutit sedan förra valet i september 2018. I rapporten finns topplistor med de kommuner som byggt mest av infrastruktur, bostäder, industrier och lokaler, räknat per invånare. Det finns även en jämförelse mellan de olika politiska partierna, avseende hur mycket som byggstartats i de kommuner som respektive parti varit med och styrt.

Norrlandskommuner har byggt mest per invånare. Kommunerna skiljer sig åt markant när det gäller byggaktiviteten. Räknat per invånare så har det totala byggandet under mandatperioden varit som lägst 9 000 kronor per invånare i Ydre och som högst 465 000 kronor per invånare i Kiruna. Kiruna har haft den överlägset högsta byggaktiviteten per invånare, till följd av att hela centrum flyttats på grund av gruvverksamheten.

Större infrastruktursatsningar har inneburit att byggandet i kommuner som Timrå, Piteå och Åsele hamnar högt i jämförelse med andra kommuner. Även i andra mindre kommuner har sådana satsningar drivit på byggandet. I kommuner som Åre, Älvdalen och Nykvarn är det mer bostadsbyggandet som bidragit till den höga byggaktiviteten. För de två förstnämnda hamnar det främst om turismkopplade bostäder medan det för Nykvarn hamnar om en snabb utbyggnad av permanenta boenden.

- Om man jämför byggaktiviteten i förhållande till antalet invånare under de senaste åren så är det tydligt att en del Norrlandskommuner haft något av en byggboom. Satsningar på infrastruktur, vindkraft och industri får stort genomslag i kommuner med liten befolkning, säger Tor Borg, Analyschef på Byggfakta.

Byggfakta kan konstatera att det finns vissa skillnader mellan partierna, även om de inte är särskilt stora och kan troligen också härledas till andra faktorer än politik. Sammantaget ser det ut som om det byggts mer, under mandatperioden, i de kommuner där Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och, eller Miljöpartiet suttit vid makten. I botten ligger Sverigedemokraterna, men även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och övriga partier (oftast lokala) hamnar under genomsnittet.

Men samtidigt kan topp och botten variera beroende på vilken sorts byggande som avses. När det till exempel gäller infrastruktur och anläggningar så ligger kommuner där Vänsterpartier ingår i styret, mycket högre än andra och byggandet av industrier, verkstäder och lager toppas av kommuner där Socialdemokraterna och, eller lokala partier är med och bestämmer. Bostadsinvesteringarna har varit högst i de kommuner där Liberalerna varit med och styrt men de andra partierna är inte långt efter. Lokalinvesteringarna toppas av kommuner där Miljöpartiet finns med i kommunstyrelsen, men återigen är de andra partierna inte långt efter.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer