maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Motiverade praktikanter – resurs på tillväxt

Att ta in en praktikant...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Att ta in en praktikant kan vara en smart väg att gå när det är dags att anställa. Men vad innebär det egentligen i tid och pengar?På samma sätt som en investering i en utrustning som en GPS eller redskap till maskinen – för att utföra arbetet effektivare – så är en praktikant en investeringför framtiden.– Varje företag är ju unikt i sina förutsättningar och det går att resonera kring de resurser som krävs för att ta in en praktikant, men också de möjligheter det ger, menar Svante Flodén, teknik och miljörådgivare på Maskinentreprenörerna.Med ett enkelt räkneexempel, som är baserat på kalkylprogrammet ME minicalc, ger han en bild av hur kostnader och intäkter kan vägas i sambandmed att ta in praktikanter.1. Antag att en praktikant under praktiktiden medför handledning och tid i maskin som motsvarar en insats från företaget till en kostnad av 10 000 kronor.2. Om du av fyra praktikanter får möjlighet att utveckla en maskinförare som blir anställd lärling i företaget och en resurs för framtiden, så är insatsen för praktik 40 000 kronor.3. Utslaget på en årsanställning så motsvarar det en kostnad av enbart 20–25 kronor per arbetstimme, en summa som den anställde lärlingen tämligen snart kan generera tillbaka till företaget.4. Företaget sparar dessutom en rekryteringskostnad, får en maskinförare som snabbt kan bli ”en i gänget”, och till stor del redan är inkörd på de maskiner som företaget har.5. Alltså kan en praktikantplats som med tiden leder till en lyckad rekrytering till en lärlingsanställning gå att ”räkna hem” på samma sätt som andra investeringar i utrustning eller maskiner.6. Som jämförelse, så kan kapitalkostnad enligt medelräntemetoden (tre procent ränta och åtta års avskrivning) samt försäkringar och skatt med mera, uppgå till cirka 40 000 kronor per månad för en maskin i tvåmiljonersklassen.7. Står en sådan maskinen still på grund av att förare saknas motsvarar det cirka 250 kronor i timmen i ren utgift. Det är alltså en god investering för hela branschen om fler praktikplatser leder till att färre maskiner står stilla på grund av förarbrist.Tomas Molin, Molles schakt i Glanshammar nära Örebro, har 40 års erfarenhet som maskinentreprenör och jobbar främst med avloppsanläggningar för privatpersoner.De senaste åren har han tagit in några praktikanter och kommer eventuellt att anställa ytterligare en till inom kort. Praktikanten Alvar Eihage, 18 år, från ME-skolan i Örebro, har varit i Tomas företag i några månader.– Man har varit ung själv en gång. Att bli maskinförare kan man inte läsa sig till, utan man måste köra maskin och låta praktikanten utföra jobb där de verkligen lär sig hantera maskinen, konstaterar Tomas Molin.Varje morgon är Tomas Molin på plats hos Alvar och visar honom vad han ska göra. Tomas lägger cirka 5–10 timmar i veckan på att vara handledare. Alvar Eihag kör en Doosan 3,5-tons bandgrävmaskin och har jobb där det inte spelar någon stor roll om det tar lite extra tid.– Det är viktigt att han får ett ansvar och får göra jobbet från början till slut i sin takt. Den stora grejen med att ta in en praktikant är förstås att få in arbetskraft.Och jag tycker att uttrycket ”motiverade praktikanter, en resurs på tillväxt” stämmer bra, säger Tomas Molin.Han gör en snabb kalkyl och kommer fram till att praktikanten betyder att han får betalt för maskintiden för de jobb praktikanten utför.– Kanske får jag också betalt för de timmar jag lagt ner på att vara handledare?APL-tanken (arbetsplatsförlagt lärande) handlar om att eleverna ska få erfarenhet och att företagen som behöver arbetskraft får vara med och forma dem till anställningsbara maskinförare. Det är först när de kommer ut på APL då de verkligen kommer i kontakt med verkligheten.– En praktikant genererar inte i ett första skede per automatik några kostnader och intäkter, utan det handlar främst om att företaget som tar in en praktikant får investera i tid för att på så sätt ha möjlighet att säkerställa det framtida rekryteringsbehovet, säger Olof Jacobsson, områdeschef yrkesutbildningarpå ME-skolan.Han menar att det går att se en APL som en enda lång anställningsintervju, där maskinentreprenören kan känna sig trygg i vem de anställer eftersom denne har möjlighet att ha en arbetsrelation med praktikanten under en längre tid.– Den stora vinsten är att få vara med och lära känna och forma en blivande maskinförare redan från grunden, tycker Olof Jacobsson

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer