maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Motvinden i byggbranschen fortsätter

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger fortsatt att byggandet har minskat de senaste tre månaderna. Förväntningarna på byggandet på tre månaders sikt är fortsatt negativa men mindre pessimistiska jämfört med i juni, vilket främst förklaras av att anläggningsbyggarna inte längre är lika negativa om framtiden.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggbranschen inom husbyggnad har stark motvind på väg in mot hösten. Anläggningsbyggarna är mindre pessimistiska. Det visar senaste rapporten från Konjunkturinstitutet. Samtidigt startar det allt färre nya byggföretag i dagsdläget. Foto: ME

Gällande utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt är både husbyggarna och anläggningsbyggarna mindre pessimistiska än senaste gången frågan ställdes i april. Framför allt anläggningsbyggarna är mindre pessimistiska om byggutsikterna på ett års sikt.

Byggföretagen rapporterar att antalet anställda de senaste tre månaderna har minskat och det i betydligt större uträckning jämfört med i juni. Byggföretagen förväntar sig även att antalet anställda kommer att minska de kommande tre månaderna. Husbyggarnas förväntningar om antalet anställda har varit negativa sedan september förra året. Otillräcklig efterfrågan är fortsatt det som flest företag uppger som svar på vad som begränsar byggandet följt av faktorn brist på arbetskraft.

Samtidigt har konkurserna bland svenska företag skenat under juli månad och ökade med 49 procent, enligt ny statistik från affärs- och kreditinformationsföretaget UC. Totalt sett är konkursnivån hittills under året den högsta på tio år. Samtidigt störtdyker nystarterna inom flera stora branscher, bland annat byggbranschen.

Enligt UCs statistik är antalet nystartade företag de lägsta på tio år inom flera stora branscher. Nystarterna har störtdykt under juni månad med 87 procent inom byggindustrin, 84 procent inom detaljhandeln och med 80 procent inom hotell- och restaurang i jämförelse med i fjol.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer