maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Muddrar kanal på 200 000 kubik

NYAB har tecknat kontrakt med Trafikverket i entreprenaden Muddring Södertälje Sluss och Kanal. Kontraktets värde uppgår till 174 miljoner kronor och är en del av Trafikverkets och Sjöfartsverket projekt att färdigställa Södertälje sluss och kanal.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Projektet omfattar muddring av cirka 200 000 kubikmeter jord och berg för att bredda och fördjupa den 29 meter breda och åtta meter djupa farleden genom Södertälje kanal. Foto: NYAB/Pressbild

Projektet omfattar muddring av cirka 200 000 kubikmeter jord och berg för att bredda och fördjupa den 29 meter breda och åtta meter djupa farleden genom Södertälje kanal. Farledssträckan mäter cirka sju kilometer och börjar i Igelstaviken norr om Igelstabron och följer till Linasundet. Arbetet beräknas påbörjas hösten 2024 och färdigställas 2026. NYAB har inom utvecklingsprojektet Södertälje sluss och kanal tidigare utfört en entreprenad som omfattade förberedande lednings-, spontnings- och muddringsarbeten.

- Vi är stolta att vi får fortsatt förtroende av Trafikverket i arbetet att färdigställa Södertälje kanal och glada att teckna kontrakt efter en utdragen överprövningsprocess. Att vi vunnit det här visar på vår organisations kompetens och genom vårt pågående förvärv av bolag specialiserat på undervattensarbeten kan vi framöver erbjuda ännu mer kvalitet och kunskap som kan bidra till hållbar samhällsutveckling för regionen, säger Johan Skoog, vice vd NYAB och affärsområdeschef NYAB Mälardalen.

Ombyggnationen av Södertälje sluss och kanal är ett stort och komplext projekt som ska förbättra framkomligheten genom Södertälje sluss och kanal samt vidare genom Mälaren till hamnarna i Västerås och Köping. När större fartyg kan gå på farleden kan vägnätet avlastas, vilket är ett led i målet att mer gods ska kunna gå på järnväg och till sjöss. Arbetena med sluss, kanal och gång- och cykelvägar sker i etapper och beräknas vara klart 2026.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer