maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Multidocker i rekonstruktion – goda chanser att lyckas

Som följd av pandemin har...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Som följd av pandemin har materialhanterartillverkaren MultiDocker tappat i princip ett års försäljning. I december tvingades företaget ansöka om rekonstruktion och utsikterna för att lyckas bedöms vara goda – därför kommer rekonstruktionsarbetet att fortsätta, enligt beslut i Norrköpings tingsrätt förra veckan.Ett stort tapp i försäljningen har tvingat den svenska materialhanterartillverkaren MultiDocker till rekonstruktion. I stort sett har försäljningen på den för företaget viktiga marknaden i Nordamerika stått stilla och det har gjort det omöjligt för företaget att hantera sina kostnader för produktutveckling och global marknadsetablering.– Vi tar med denna åtgärd ansvar för den uppkomna situationen och vår ambition är att tillse att alla våra leveranser, såväl inneliggande som framtida, kan genomföras i tid, säger Percy Österström, grundare och styrelseordförande i MultiDocker. Syftet med rekonstruktionen är att säkra MultiDockers fortsatta drift och därmed också behålla personal, kunder och leverantörer.MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler i nära samarbete med Caterpillar.– MultiDocker är ett mycket intressant företag som drabbats av ett tillfälligt betalningsproblem. De stora kostnaderna som bolaget har burit, vilket resulterat i stora förluster, är till stor del borta från verksamheten. För att snabbt ta sig ur dagens situation, säkra framtida investeringar och öka sin försäljning, så kommer vi så snart som möjligt arbeta fram ett ackordsförslag i vilket fordringsägarna kommer kunna få betalt av delar av de skulder som bolaget har. Som jag ser det finns det goda förutsättningar för att lyckas med en företagsrekonstruktion. Eftersom det redan finns en tydlig handlingsplan och den till delar är genomförd så tror jag att det kommer bli en förhållandevis snabb och framgångsrik process, säger Marcus Wenner på Svensk Företagsrekonstruktion.På borgenärsammanträdet den 7 januari beslutade Norrköpings tingsrätt att MultiDockers företagsrekonstruktion ska fortsätta. I december kommunicerades också att en ny affär värd över åtta miljoner kronor gjorts med en amerikansk återförsäljare.– Det är glädjande att den amerikanska marknaden nu börjar återhämta sig trots pandemin, som under året lagt locket på mer eller mindre. Den här affären är viktig och det är glädjande att notera det ökande intresset säger Jan Håkansson, tillförordnad vd på MultiDocker.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer