maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Mycket jobb inom klimatanpassningar framöver

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått in ansökningar från landets kommuner på drygt 800 miljoner kronor för klimatanpassningar och förebyggande arbete för att minska risken för skador på grund av naturolyckor. Här kommer det finnas en hel del jobb för landets maskinentreprenörer framöver.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Allt fler kommuner planerar klimatanpassningsåtgärder efter sommarens skyfall och stora nederbördsmängder. Maskiner som gör jobben kommer krävas. Foto: MSB

Sommarens skyfall, stora nederbördsmängder och höga flöden visar på hur angeläget det är att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Intresset hos kommunerna för den här typen av arbete är stort nu och många har sökt statsbidrag för att få hjälp med finansieringen. I den senaste ansökningsperioden har 25 kommuner skickat in totalt 31 ansökningar, värda sammanlagt 820 miljoner.

– Vi ser en blandning av stora och små projekt som kommunerna söker för och de omfattar olika typer av risker. Ungefär häften av ansökningarna är inriktade på att förebygga översvämning, och hälften ras och skred. Sedan har vi ett par som gäller naturolyckor som kan uppstå som följd av erosion. Det området är nytt för bidraget, erosion lades till förra året i samband med en regeländring, säger Ida Axelsson Wall, samordnare för statsbidraget.

Statsbidraget söks via MSB till förebyggande åtgärder som minskar riskerna för naturolyckor på grund av översvämning, ras, skred och erosion som kommunerna vill göra. Bidrag kan lämnas för upp till 60 procent av kostnaderna för åtgärden. Avsikten med bidraget är att skydda allmänna intressen och samhällsviktig verksamhet. MSB tar emot ansökningar under två perioder per år. I år finns cirka 475 miljoner kronor avsatta för statsbidraget.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer