maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Många byggare slarvar med personalliggare

När Skatteverket kontrollerade personalliggare hos byggföretag i Stockholm upptäcktes dubbelt så många fel som i riket i övrigt. Av drygt 400 kontrollerade företag fick 122 betala kontrollavgifter.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Skatteverket har kontrollerat personalliggare hos drygt 400 byggföretag i Stockholm under två dagar i september. Stora brister uppdagades, andelen fel var dubbelt så hög som genomsnittet för landet. Foto: Pixabay

– Syftet var dels att kraftsamla, under pandemin var möjligheterna att besöka företagen begränsade, dels att följa upp indikationer om ökade brister i personalliggare i Stockholmsområdet där mängden av byggarbetsplatser och aktörer är exceptionellt stor, säger Jonas Karlberg, ansvarig för Skatteverkets kontroll.

Kontrollerna av personalliggare på byggen i Stockholmsområdet genomfördes i slutet av september. Totalt besöktes 71 byggarbetsplatser och 402 aktörer eller företag. Bakgrunden till kontrollerna var att Skatteverket fått signaler om ökat fusk med att föra personalliggare.

I en tredjedel av kontrollerna fanns brister, till exempel var personalen inte inskriven i personalliggaren, liggaren kunde inte göras tillgänglig för Skatteverket eller så saknades personalliggare helt. 

– Det ska jämföras med att vi i vår ordinarie kontrollbesöksverksamhet över hela landet finner brister i ungefär 15 procent av kontrollbesöken. Totalt sett ledde besöken till 122 kontrollavgifter som uppgick till 762 500 kronor, säger Jonas Karlberg.

Utifrån dialogerna under kontrollbesöken och den efterkontroll som görs i varje enskilt ärende gör Skatteverket bedömningen att den ökade mängden kontrollavgifter under insatsen beror på en minskad upplevd risk för upptäckt i och med att det var färre kontroller under pandemin. En annan orsak är att företagen inte registrerar sig för att minska spårbarheten vid en utredning av till exempel arbetsgivaravgifter. 

– Det sist nämnda kommer Skatteverket att följa upp när vi har sett hur många av besöken som lett till någon form av fördjupad utredning, säger Jonas Karlberg.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer