maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Myndighet ger byggbranschen en känga

Upphandlingsmyndigheten tycker att byggbranschen har mycket att komma till rätta med och att offentlig sektor behöver hjälpa till för att det ska bli ordning på torpet. Myndigheten kommer med förslag och tips om vad som krävs.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – För leverantörer finns det goda affärsmöjligheter i offentlig sektor, framför allt inom bygg- och anläggningssektorn där det upphandlas för många miljarder varje år. För att kunna vara med på tåget behöver leverantörer leva upp till de sociala och miljömässiga hållbarhetskraven, säger Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten. Foto: Upphandlingsmyndigheten

Offentlig sektor upphandlar bygg och anläggning för runt 200 miljarder kronor varje år. Samtidigt har byggbranschen en hel del att komma till rätta med när det gäller social hållbarhet, som till exempel bristande jämställdhet, diskriminering, arbetskraftsbrist, olyckor och dåliga arbetsvillkor, menar Upphandlingsmyndigheten. Offentlig sektor kan här göra stor skillnad, tänker myndigheten och har vi tagit fram och samlat stöd för att underlätta för att ta social hänsyn vid bygg- och anläggningsupphandlingar.

Flera aktörer behöver samverka för att finna bra lösningar på de utmaningar som finns i bygg- och anläggningsbranschen när det gäller social hållbarhet. Förutom dåliga arbetsvillkor och arbetslivskriminalitet, brottas branschen med en machokultur som bland annat leder till bristande jämställdhet, diskriminering, arbetskraftsbrist och olyckor, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Men upphandlande organisationer kan bidra till social hållbar samhällsbyggnad genom att ställa krav vid upphandling, både utifrån perspektivet de som bygger och de vi bygger för.

– För leverantörer finns det goda affärsmöjligheter i offentlig sektor, framför allt inom bygg- och anläggningssektorn där det upphandlas för många miljarder varje år. För att kunna vara med på tåget behöver leverantörer leva upp till de sociala och miljömässiga hållbarhetskraven, säger Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten.

En utmaning för bygg- och anläggningsföretag är arbetsbrist. Byggföretag behöver därför även jobba med social hållbarhet när det gäller attityder och beteenden på arbetsplatsen för att behålla och rekrytera nya medarbetare. Den här frågan är extra aktuell just nu. Bara för någon vecka sedan kom SCB med sin rapport om arbetskraften som visar att byggutbildningarna på gymnasiet har tappat flest utexaminerade elever av alla yrkesutbildningar sedan 2011. Att fler aktörer än branschens parter behöver aktivera sig är nog inget dåligt tips.

För att underlätta för både upphandlande organisationer att ta social hänsyn vid bygg- och anläggningsupphandlingar, och även för leverantörer att leva upp till offentlig sektors krav, har myndigheten tagit fram och samlat relevant stöd och inspirerande exempel inom följande områden:

jämställdhet

arbetsrättsliga villkor

hållbara globala leveranskedjor

barns rättigheter

universell utformning och tillgänglighet

arbetslivskriminalitet

arbetsmiljö

sysselsättningskrav.

Social hållbarhet inom bygg

En del av stödet är ett resultat av Upphandlingsmyndighetens och Boverkets regeringsuppdrag ”Främja sociala hänsyn vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn”.

Text:

Vilka är Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Myndighetens vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Uppgiften är att ge stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling och statsstödsfrågor. Myndigheten är statistikmyndighet för statistik på upphandlingsområdet. År 2019 utsågs Upphandlingsmyndigheten till Sveriges modernaste myndighet.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer