maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Myndighet missnöjd med Trafikverkets redovisningar

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de större infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja byggas de närmsta åren. En sammanfattande slutsats efter granskningen är att ungefär samma brister som konstateras vid tidigare års granskningar kvarstår.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Trafikanalys slutsatser att vi i granskningen ser ungefär samma brister som vid tidigare års granskningar. Det är ett snällt sätt att säga att Trafikverket inte lyckats genomföra förbättringar. Foto: ME/Grenrebild

Trafikverket föreslår att 12 nya infrastrukturprojekt ges tillstånd att byggstarta år 2024–2026 och att ytterligare 5 objekt ska godkännas för att förberedas för byggstart år 2027–2029.

Trafikanalys granskar här Trafikverkets underlag för dessa totalt 17 objekt. Trafikanalys har undersökt om Trafikverket har levererat enligt sina direktiv, om förslaget är transparent och tydligt, samt om redovisningen och underlaget är aktuellt och tillgängligt. Trafikanalys syfte med granskningen är att för regeringen peka på risker och osäkerheter i redovisningen som kan vara värda att undersöka mer specifikt.

Trafikanalys slutsatser att vi i granskningen ser ungefär samma brister som vid tidigare års granskningar. Det är ett snällt sätt att säga att Trafikverket inte lyckats genomföra förbättringar.

En del av kritiken handlar om att det som Trafikverket redovisar är otydligt och medför osäkerheter när och om byggstart kan ske. Även när det gäller hur kalkylrisker och kostnadsbedömingar redovisas, är Trafikanalys inte nöjda.

Trafikanalys konstaterar också att i flera fall att kostnadsökningarna, generellt sett, är högre än vad Trafikverket redovisar. Trafikanalys vill därför flagga för att Trafikverkets uppgifter kan vara underskattningar. Redovisningen av kostnadsutvecklingen har också formella brister gentemot direktiv och är svår att följa och förstå, skriver Trafikanalys sin rapport.

I några fall har Trafikanalys också sett bedömningar med brister och avvikelser från Trafikverkets egna instruktioner och handledningar som trots detta har godkänts av Trafikverket.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer