maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Myndigheter vill förbättra kulturen i byggsektorn

Många fel, brister och skador inom byggsektorn hänger samman med dålig kultur inom byggprojekten, hävdar Upphandlingsmyndigheten. Upphandlingsmyndigheten och Boverket har nu tillsammans med aktörer i branschen, arbetat fram stöd och förslag på kontraktsvillkor som kan bidra till en god projektkultur. Målet är att minska fel, brister och skador inom byggverksamhet.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Förutom att fel, brister och skador innebär ineffektiv användning av beställares finanser och slöseri med skattemedel, så leder det också till klimat- och miljöproblem när byggmaterial och andra resurser måste kasseras och fler aktiviteter kräver fler transporter, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten. Foto: Ryno Quantz

Kostnader och värdebortfall till följd av fel, brister och skador inom byggsektorn uppgår till 83 – 111 miljarder kronor per år, enligt en undersökning från Boverket 2018. Underlaget går att hitta i skriften: Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn (Boverket).

Vetenskaplig evidens, skriver Upphandlingsmyndigheten, talar för att uppkomsten av många fel, brister och skador hänger samman med förekomsten av dålig kultur i byggprojekten. En god projektkultur främjar engagemang och motivation hos dem som arbetar i byggprojekt. Det ger bättre möjligheter att uppmärksamma och rätta till fel, brister och skador.

– Förutom att fel, brister och skador innebär ineffektiv användning av beställares finanser och slöseri med skattemedel, så leder det också till klimat- och miljöproblem när byggmaterial och andra resurser måste kasseras och fler aktiviteter kräver fler transporter, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Stöd för att bedriva arbetet med projektkultur finns i vägledningen God kultur i framtida byggprojekt – en vägledning hos Boverket. För att kunna implementera vägledningen och arbete med god projektkultur i upphandlade projekt finns nu stöd i Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst. Stödet är i form av ett kontraktsvillkor som beställare av byggprojekt kan använda i sin upphandling. Kontraktsvillkoret kan användas för olika entreprenadformer och oavsett typ av byggnad men också för konsultuppdrag.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer