maskinentreprenoren logo

Teknik

Byggbranschen ska börja bygga med lera i Sverige

Svenska institutet för standarder (SIS) och White Arkitekter vill etablera obränd lera som byggmaterial i Sverige. Nu ska det tas fram nationella standarder för lera som också ska bidra till att minska byggbranschens utsläpp av växthusgaser.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Nationella standarder för obränd lera som byggmaterial finns redan i ett antal länder, och används i byggen av större skala i bland annat Tyskland och Österrike. Foto: Ryno Quantz

– Det är viktigt att utvärdera hur nya byggmaterial kan bidra till att begränsa byggsektorns utsläpp. Obränd lera är ett material som är möjligt att tillverka, använda och förändra med ett lågt energi- och resursuttag, säger Marja Lundgren, hållbarhetsspecialist på White Arkitekter, som tillsammans med kollegan Johan Jönsson är initiativtagare till standardutvecklingen.

Byggsektorn står idag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Obränd lera kan fungera som alternativt bindemedel i puts, skivmaterial eller bärande konstruktioner. Leran är också enkel att demontera och återbruka samt har flera positiva egenskaper för hälsan genom fuktbuffring och minskat ventilationsbehov.

– I Sverige är det idag endast ett fåtal mikroföretag som använder materialet lera och det saknas aktörer som kan ta sig an större jobb. Med en standard kan tillämpningen spridas och möjliggöra en direkt och påtaglig minskning av klimatpåverkan från byggmaterial, säger Johan Jönsson, hållbarhetsspecialist på White Arkitekter.

Nationella standarder för obränd lera som byggmaterial finns redan i ett antal länder, och används i byggen av större skala i bland annat Tyskland och Österrike.

– Första steget är att ta fram en standard för obränd lera som putsmaterial. Därefter finns planer på att även standardisera andra användningsområden. Intresset är stort och över 80 deltagare har redan anmält sig till det första intressentmötet, säger Tobias Lundgren, projektledare på SIS.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer