maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Naturvårdsverket sågar slopad reduktionsplikt

Sveriges klimatmål till 2030 kommer inte att nås om en omfattande sänkning av reduktionsplikten på diesel och bensin genomförs och bibehålls. Avståndet till det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045 har minskat, men det behövs förstärkta insatser inom flera områden för att möjliggöra en omställning. Det visar Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – För att ta tillvara dessa förutsättningar behöver klimatpolitiken få en framträdande roll i alla relevanta politikområden. Det krävs långsiktiga politiska beslut som har en bred förankring och håller över tid, säger Stefan Nyström, chef för Naturvårdsverkets klimatavdelning. Foto: Naturvårdsverket/Pressbild

Naturvårdsverkets analyser visar att förutsättningarna för att Sverige ska lyckas med klimatomställningen i flera avseenden har förbättrats. Åtgärdsalternativen harblivit fler och billigare, och det finns enökad investeringsvilja inom näringslivet.

– För att ta tillvara dessa förutsättningar behöver klimatpolitiken få en framträdande roll i alla relevanta politikområden. Det krävs långsiktiga politiska beslut som har en bred förankring och håller över tid, säger Stefan Nyström, chef för Naturvårdsverkets klimatavdelning.

Vart fjärde år ska regeringen, enligt klimatlagen, presentera en klimatpolitisk handlingsplan. Naturvårdsverket har i uppgift att ta fram underlag till denna, vilket idag har överlämnats till regeringen. Samtidigt överlämnades myndighetens årliga underlag till klimatredovisning.

Sveriges utsläpp har sedan 1990 minskat med 33 procent och utsläppen bedöms nu minska med omkring 70 procent till 2045. Det minskade utsläppsgapet beror på en kombination av ambitionshöjningar i EU, allt tydligare investeringsplaner i näringslivet, och styrmedel som införts i den nationella politiken.

– Våra bedömningar förutsätter att den pågående elektrifieringen av industri och transporter kan skalas upp, både på kortare och längre sikt. Det kommande decenniet behöver vi framför allt omfattande investeringar i vindkraft och elnät, säger Stefan Nyström.

De nationella etappmålen till 2030 kan nås med nu beslutade styrmedel, men avståndet till målen ökar om regeringen genomför och bibehåller den aviserade sänkningen av reduktionsplikten på diesel och bensin. Med en sänkt reduktionsplikt blir det också svårare för Sverige att klara sitt utsläppsåtagande gentemot EU. En mer exakt bedömning av avståndet till målen kan inte göras förrän det finns ett konkret förslag på reduktionspliktsnivåer, skriver Naturvårdsverket.

Maskinentreprenörerna ser stora vinster med biodrivmedel då man anser att det annars kommer att bli svårt att uppnå beställarnas miljökrav. ME förväntar sig att elektrifieringen kommer att utvecklas för att möta branschens behov, men ser också att det inte är den lösning som gör att branschen når utsläppsmålen till 2030. 

– Vi ser även en utveckling framför oss där allt fler kunder och upphandlingar inom entreprenad- och byggbranschen ställer allt striktare hållbarhetskrav, säger Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer