maskinentreprenoren logo
Branschnytt

NCC bygger för nya tunnelbanan

NCC har fått i uppdrag...

Lästid

0 min
Dela

NCC har fått i uppdrag av Region Stockholm att anlägga två arbetstunnlar för utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje från Akalla till Barkarby.Under kommande år ska Stockholms tunnelbana byggas ut kraftigt. Som en del i detta arbete har NCC fått i uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana att anlägga två arbetstunnlar under Barkarbyfältet mellan E18 och Akalla.Arbetstunneln Robothöjden blir 180 meter lång och arbetstunneln Landningsbanan blir 190 meter lång. Tunneln Robothöjden kommer också att fungera som tillfartstunnel och servicetunnel när tunnelbanan till Barkarby är färdigställd.Projektet omfattar i huvudsak spontning, schaktning, bergförstärkning och tätning av tunnlar, bergskärning och ett vertikalschakt. Även vissa tillfälliga installationer som ventilation, el och VA med funktionsansvar ska utföras och lämnas kvar till efterföljande entreprenader.− Detta är ett projekt med extra höga krav på hållbarhet där vi kommer att arbeta med hållbar vattenhantering, göra klimatförbättrande åtgärder och minimera resursutnyttjandet, säger Joacim Tingstorp, affärschef på NCC Civil East.Den totala tiden för utbyggnaden är tolv månader med start i mitten av februari 2019. Kontraktet är en utförandeentreprenad och är värt cirka 75 miljoner kronor.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy