maskinentreprenoren logo

Branschnytt

NCC bygger översvämningsskydd i Uddevalla

NCC har fått i uppdrag av Uppdevalla kommun att bygga ett översvämningsskydd länge Bäveåns norra och södra sida. Projektet är indelat i 21 etapper och byggstart plneras till vinter 2023-2024.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Både Bäveåns norra och södra sida fska skredsäkras och stabiliseras samt höjas på sina ställen för att klara högre vattennivåer. Samtidigt kommer man att skapa en ny attraktiv miljö längs kajerna och skapa en tillgänglighet för alla som inte finns nu. Foto: Illustration: Sydväst

 

– Genom tätt samarbete från tidigt skede kan vi ta tillvara erfarenheter och vår samlade kunskap, vilket kortar planeringstiden och ger synergieffekter i etapperna. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med komplexa byggprojekt och ser fram emot att tillsammans med Uddevalla kommun skapa nya attraktiva områden för Uddevallaborna, säger Robert Angmyr, produktionschef NCC Infrastructure. 

Både Bäveåns norra och södra sida från Västerbron fram till i höjd med Riverside hotell ska skredsäkras och stabiliseras samt höjas på sina ställen för att klara högre vattennivåer. Samtidigt kommer man att skapa en ny attraktiv miljö längs kajerna och skapa en tillgänglighet för alla som inte finns nu.

– Det är viktigt att vi kan klimatanpassa staden för framtiden och samtidigt skapa förutsättningar för centrum att växa med ny bebyggelse i vattennära läge. Nu vänder vi staden mot dess rätta element - vattnet - vilket kommer skapa en oerhörd attraktivitet, säger Per Bäckström, projektchef för stadsutveckling på Uddevalla kommun.

Hela arbetet är indelat i 21 etapper, där varje del kräver ett nytt avrop och politiskt beslut. Det som står klart i nuläget är att man kommer att börja med den södra sidan. Exakt i vilken ordning sker genom dialog mellan Uddevalla kommun, NCC och Sweco.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer