maskinentreprenoren logo

Branschnytt

NCC bygger ut E12 vid Umeå

NCC har tecknat kontrakt med...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

NCC har tecknat kontrakt med Trafikverket om att bygga ut väg E12 som en del av den nya ringleden runt Umeå. I uppdraget ingår bland annat att bygga tio broar och anlägga sju kilometer ny väg. Ordervärdet uppgår till cirka 400 miljoner.Det är vägsträckan mellan Röbäck och Norra länken som är aktuell och som utgör en del av den Västra länken och är ytterligare en etapp i ringleden runt Umeå. Ringleden kommer, när den är klar, att avlasta de tungt trafikerade vägarna i Umeå och flytta ut trafik från de centrala delarna av staden.– Med det utbyggda vägnätet blir det mindre biltrafik i centrum och därmed bättre miljö och renare luft i Umeå. Som tidigare Umeåbo känns det extra bra att bidra till en bra stadsmiljö, säger Henrik Löfgren, divisionschef Infra, NCC Infrastructure.Projektet innebär även att NCC ska anlägga fyra tågbroar och två trafikplatser. Jord- och stenmassor som uppstår kommer att i så stor utsträckning som möjligt att användas i projektet.En viktig aspekt är att samordna trafikanter och allmänheten då arbetet bedrivs i närhet till befintlig bebyggelse.– Projektets olika utmaningar ställer krav på god planering för att minimera störningarna och skapa en säker trafikmiljö för trafikanter och en säker arbetsmiljö för dem som arbetar i projektet. Något vi har stor erfarenhet av, säger Anders Gard, produktionschef Infra, NCC Infrastructure.Arbetet som startar i mars 2019 och beräknas vara klart tredje kvartalet 2021, är en totalentreprenad.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer