maskinentreprenoren logo

Branschnytt

NCC får fortsätta bygga på det gigantiska VA-projektet

I Luleå pågår ett megaprojekt...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

I Luleå pågår ett megaprojekt med att dra nya vatten- och avloppsledningar genom staden. Arbetet inleddes redan 2014 och den femte etappen håller nu på att färdigställas.I takt med att olika deletapper i projektet ”Östra länken” färdigställs planeras nästa del. Nu har man kommit fram till de sista tre delarna i den femte etappen, som kallas ”etapp 4E” och här ska 3,6 kilometer nya vatten- och avloppsledningar anslutas till en ny pumpstation. Projektet har gått till NCC, som har varit med i projektet ända sedan starten 2014.Det nya ledningssystemet kommer att anläggas genom ett av Luleås mest bevarandevärda skogs- och strandmiljöer, och områden med stora kulturvärden. NCC kommer också att utföra förberedande anläggningsarbete för en ny pumpstation belägen nära Luleälvens strand.– Erfarenhetsöverföring och öppen dialog ger fördelar som exempelvis kortare ledtider i både projekterings- och utförandefasen. Vi har stort fokus på att bevara naturvärden och detta sätts på prov nu kommande delar i 4E. Speciellt på tredje delen där vi har väldigt smala passager mellan bevarandevärda tallar, säger Ingvar Mosesson, projektledare Luleå kommun.Etappen 4E är indelad i fem delar totalt. Etappmålen är att säkra vattenförsörjning till det centralt placerade vattentornet och därigenom till luleåborna, före utgången av år 2022. I alla Östra länkens etapper ställs höga krav på miljöhänsyn.– Genom tät dialog och god planering tillsammans med kommunen säkrar vi även upp att allmänheten berörs så lite som möjligt av ombyggnationen, säger Erik Sandström projektchef NCC Infrastructure.Ordervärdet på de tre nya delarna är värt omkring 90 miljoner. Arbetet med Östra länken beräknas pågå till år 2030.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer