maskinentreprenoren logo

Branschnytt

NCC fortsätter arbeta för klimatneutralitet 2045

Sedan 2015 har NCC minskat sina utsläpp med 41 procent, enligt bolagets nya hållbarhetsredovisning. Målet är att minska de egna utsläppen med 60 procent till 2030 för att kunna nå klimatneutralitet 2045.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article NCC fortsätter resan mot klimatneutralitet 2045. Foto: NCC

– Vi arbetar aktivt med att kartlägga och minska vårt klimatavtryck i alla delar av verksamheten. Tillgång till ständigt bättre data gör oss mer träffsäkra och ger oss möjlighet att bidra till våra kunder med expertis, så att vi tillsammans kan fatta rätt beslut och bidra till ökad klimatanpassning, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

Under 2021 har NCC framförallt lyckats sänka utsläppen relaterade till inköpt el, fjärrvärme och fjärrkyla. Detta beror till största delen på energieffektiviseringar samt på en ökad användning av el från förnybara källor. Koldioxidutsläppen relaterade till bränslen har dock ökat något till följd av en ökning i den totala mängden inköpta bränslen.

NCC arbetar också för att reducera koldioxidutsläppen i värdekedjan, Det första delmålet är en 50-procentig minskning av CO2e inom de fyra områden där klimatpåverkan är störst: betong, stål, asfalt och transporter mätt som kilo CO2e per köpt volym till 2030.

Här har man arbetat med att förbättra datatillgången i dessa kategorier för att kunna kartlägga klimatutsläppen bättre och identifiera de processer och åtgärder som krävs för att nå de uppsatta målen. I ett första skede redovisas utsläpp från färsk betong, armeringsstål och internt köpt asfalt.

Arbetet fortgår med att kartlägga och mäta utsläppen för transporter. NCC:s ambition är att inkludera fler produkter inom dessa kategorier, såväl som fler kategorier, för att successivt täcka en ännu större andel av koncernens utsläpp i värdekedjan.

NCC ska minska utsläppen från sin egen verksamhet med 60 procent till år 2030 jämfört med 2015, mätt som ton koldioxidekvivalenter per MSEK i omsättning (utsläppsintensitet). 2021 uppgick utsläppsintensiteten till 3,5 CO2e ton/MSEK, vilket motsvarar en minskning på över 40 procent jämfört med 2015. 2045 är målsättningen att vara klimatneutrala.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer