maskinentreprenoren logo

Branschnytt

NCC fortsätter säkra Luleås vattenförsörjning

Arbetet med den tredje etappen...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Arbetet med den tredje etappen av ledningsutbyggnaden ”Östra länken” i Luleå har inletts och arbetet utförs av NCC. Totalt omfattar etappen 1,3 kilometer vatten- och avloppsledningar. Östra länken är Luleås största anläggningsprojekt genom tiderna och startade redan 2014. Syftet är att bygga ut ledningsnätet för att kunna säkra vattenförsörjningen när staden växer. NCC har varit med från början. ”Östra länken – fortsättning”, är en totalentreprenad i utökad samverkan. Kontraktet innehåller optioner på sex etapper och tre pumpstationer. I dagsläget har NCC beställningsskrivelser från Luleå kommun på en pumpstation, P14, och tre etapper; 4F, 4E och etapp 3 både projektering och produktion.− Samarbetet med NCC har fungerat väldigt bra genom åren. Vi ser tydliga fördelar både i projekterings- och utförandeskedena och i synnerhet när vi ska ta oss fram längs bostadsnära och industriellt viktiga transportleder. Tillsammans har vi hittat bra lösningar för trafik och för de besvärliga passagerna av schaktarbeten som etappen kräver, säger Ingvar Mosesson projektledare för Luleå kommun.Målet för etapp tre är att länka ihop avloppsledningarna till Uddebo, Luleås avloppsreningsverk, samt möjliggöra fortsatt utveckling av ledningsnätet i Luleås östra delar.− Vi har extra stort fokus på arbetsmiljö och arbetsberedningar i denna kilometerlånga etapp eftersom den innehåller många tunga lyft. Vi arbetar även med att löpande informera berörda runt projektet, minimera störningar och säkerställa att trafiken flyter på vid Luleås och SSAB:s viktigaste industritransportled, säger Erik Sandström projektchef NCC Infrastructure.Arbetet har inletts och beräknas vara färdigt under 2022. Kontraktet är värt 75 miljoner kronor.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer