maskinentreprenoren logo

Teknik

NCC halverade klimatpåverkan på bygget

Ett pilotporjekt för hållbart byggnade åt Helsignborgshem har visat att det gick att minska klimatpåverkan med hälften genom smartare val och planering.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Björn Ravemark, projektchef Helsingborgshem och Johan Eriksson, platschef på NCC. Foto: NCC

Genom att aktivt arbeta med att minska klimatpåverkan har NCC under byggtiden halverat de negativa effekterna mot ett jämförbart byggprojekt. Det har krävts mer samarbete, produktutveckling, innovation, kravställning och kunskapsdelning mellan entreprenörer, leverantörer, kunder och andra aktörer i branschen. Men har fungerat.

– För att utmana branschen efterfrågade vi en aktör som hade en tydlig strategi för minskad klimatpåverkan i nyproduktion och samtidigt ville vi kunna erbjuda rimliga hyror. Detta fick vi genom att vikta förfrågan 80 procent på pris och 20 procent på klimatpåverkan. NCC hade både lägst pris och lägst klimatpåverkan, säger Björn Ravemark, projektchef Helsingborgshem.

Upplägget innebar att NCC fick möjlighet att vara kreativa när det gäller val av stomme, produktionsmetoder och tidplan, medan designen på huset med exempelvis planlösningar, ytskikt och gestaltning låg fast. Det gjorde att NCC kunde hitta bästa möjliga lösning, såväl för klimatet som ekonomiskt.

– För att få så låg klimatpåverkan som möjligt under byggtiden valde vi en platsgjuten stomme där vi slimmade konstruktionerna och minskade armeringen. Vi valde även att använda betong med mindre klimatpåverkan än traditionell betong, berättar Johan Eriksson, platschef på NCC.

Betongen har optimerats genom att minska mängderna och minimera spillet. Det handlar också om att använda rätt sorts betong på rätt plats och att använda så kallad klimatförbättrad betong med cirka 40 procent slagg i stora delar av bygget.

Bostäderna stod färdiga i slutet av 2021 och slutberäkningar visar att klimatpåverkan under byggtiden blev 168 CO2e/BTA (koldioxidekvivalenter/bruttoarea), vilket är nästan häften i jämförelse med referensvärde för flerbostadshus som enligt Boverket ligger på 310 CO2e/BTA.

– Vi släppte alltså ut nära hälften så mycket koldioxid i detta bygge jämfört med att bygga utan särskilda klimatkrav och dessutom blev det ett gediget och snyggt hus att drifta, förvalta och trivas i, säger Björn Ravemark, Helsingborgshem, som nu tar med sig lärdomarna till nästa bygge.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer