maskinentreprenoren logo

Branschnytt

NCC ska bli grönare med obligationer

NCC ger ut gröna obligationer till ett sammanlagt värde av 1,25 miljard.Pengarna ska gå till investeringar i miljövänliga lösningar.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Medlen från obligationerna kommer uteslutande att användas för att finansiera gröna projekt och initiativ så som hållbara fastighetsutvecklingsprojekt, omvandling till förnyelsebara energikällor. Foto: NCC/Presbild

Obligationer för ett sammanlagt värde av 1,25 miljard kronor fördelade över en löptid om 3- respektive 5 års löptid emitterades den 25 mars med likviddag den 5 april 2024.

‒Vi har en tydlig ambition med vårt hållbarhetsarbete och integrerar det i vår finansieringsstrategi. Intresset har varit stort för emissionen, vilket är ett styrkebesked, säger Susanne Lithander, CFO NCC.

Medlen från obligationerna kommer uteslutande att användas för att finansiera gröna projekt och initiativ så som hållbara fastighetsutvecklingsprojekt, omvandling till förnyelsebara energikällor vid asfaltstillverkning, effektivisering av energianvändning, ökad återanvändning och återvinning av material samt skydd av biologisk mångfald i täkter.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer