maskinentreprenoren logo

Branschnytt

NCC ska bygga ringled i Östergötland

NCC planerar tillsammans med Norrköpings kommun och det kommunala bolaget Nodra för en ny ringled som knyter ihop E4:an och E22:an och minskar fordonstrafiken i centrala staden.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article NCC:s har fått i uppdrag att planera en ny ringled i Norrköping samt en öppningsbar bro över Motala ström och omfattande ledningsarbeten. Foto: Norrköpings kommun

Den cirka tre kilometer långa Johannisborgsförbindelsen kommer tillsammans med Söderleden och Riksvägen avlasta centrala stadsdelar från trafik och möjliggöra struktur- och stadsomvandling. NCC:s planeringsuppdrag omfattar vägsträckan samt en öppningsbar bro över Motala ström samt omfattande ledningsarbeten. Tidigare har NCC och Norrköpings kommun samarbetat med projekten Inre hamnen och Östra promenaden.

– Det här är ännu ett långvarigt samarbete mellan kommunen och NCC. Vi har tidigare haft flera positiva erfarenheter av att vara beställare i projekt där NCC agerat som entreprenör, som exempelvis Inre hamnen och Östra promenaden. Vi ser fram emot att dra nytta av deras breda erfarenhet när vi nu tar oss an utmaningen med Johannisborgsförbindelsen.säger Henrik Åberg, delprojektledare på Norrköpings kommun.

NCC kommer tillsammans med kommunen och Nodra nu planera för projektet och ta fram bygghandlingar. Därefter finns möjlighet att teckna entreprenadkontrakt för en totalentreprenad i samverkan. I uppdragets förfrågningsunderlag uppgav Norrköpings kommun och Nodra en uppskattad byggkostnad på cirka 750 miljoner för projektet.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer