maskinentreprenoren logo

El till maskiner säkras genom energilager

Två energilager ska säkra tillräcklig elförsörjning till NCC:s eldrivna maskiner som är igång i Bergsbyn i Skellefteå. Här testar NCC tillsammans med Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft att spara utvunnen energi som sedan kan användas vid en senare tidpunkt. – Vi nyttjar batteriets kapacitet till att kapa dyra effekttoppar och laddar då elen kostar mindre, berättar Patrik Sundberg, affärsenhetschef på Skellefteå Kraft.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article NCC, Skellefteå kraft och Skellefteå kommun testar energilager för att driva elektriska maskiner. På bilden ses det lilla energilagret som väger 3,5 ton. Foto: NCC

– En fördel med energilager ute på arbetsplatser är att anläggningsarbete med elektrifierade maskiner kan genomföras var vi vill och när vi vill, även där det inte finns tillgång till el på plats. Vi undviker långa transporter av fordon och maskiner som ska laddas, vilket leder till kortare utförandetid och effektivt arbete, säger Daniel Marklund, projektchef på NCC i Skellefteå.

NCC har nu sex eldrivna enheter på plats, en fullstor elektrifierad grävmaskin på 25 ton, två el-bilar och två eldrivna markvibratorer. Framöver kommer också ett eldrivet krossverk för stenmaterial med egen transformator till Bergsbyn och alla enheter på arbetsplatsen kräver effektiv laddning. Två energilager ska etableras, det stora kommer från Northvolt och Skellefteå kraft och väger totalt 6 ton, fördelat på två 3-tonsenheter. Det lilla energilagret kommer från Vattenfall och väger 3,5 ton.

– Vi kommer lära oss mycket om framdriften och hur vi på bästa sätt nyttjar elektriska maskiner. En stor fördel med elektrifiering av maskiner är reducerade bullernivåer, mindre vibrationer och mindre negativ miljöpåverkan, säger Daniel Marklund.

Samarbetet är en av projektets framgångsfaktorer, och testresultaten kommer att visa vägen för mark- och anläggningsbranschen. Projektet som drivs av NCC tillsammans med Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft har även fått stöd från Vinnova.

– Energilagren har utvecklats och nu kan vi även jobba med frekvenshållning mot elnätet. Vi nyttjar batteriets kapacitet till att kapa dyra effekttoppar och laddar då elen kostar mindre, berättar Patrik Sundberg, affärsenhetschef på Skellefteå Kraft.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer