maskinentreprenoren logo

Branschnytt

NCC startar deponi för invasiva växter

NCC har öppnat en deponi på Tjörn där man kan hantera schaktmassor som innehåller invasiva växter som parkslide, jätteloka och kandadensiskt gullris. Massorna tas om hand med en unik metod för att undvika fortsatt spridning.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article NCC har startat en deponi där man kan hantera schaktmassor innehållande invasiva växter som parkslide. Foto: Pixabay

– Problemet med parkslide bli alltmer påtagligt, inte minst vid markexploateringar där schaktmassorna måste tas om hand på ett säkert sätt så att ytterligare spridning av de skadliga växterna förhindras. I vår deponi kommer schaktmassorna få en säker förvaring och vi hoppas på detta sätt kunna bidra med en lösning på ett för många markägare växande problem, säger Adam Lindberg, Affärsutveckling, NCC Industry.

Parkslide är en invasiv växt som på senare år har spridit sig snabbt över allt större områden i framför allt i södra Sverige. Den sprider sig via ett utbrett rotsystem och för att bli av med växten krävs omfattande åtgärder.

Deponin har en kapacitet att förvara uppemot 30 000 kubikmeter schaktmassor av den här typen och de kommer att hanteras med största försiktighet. För att undvika spridning krävs även en säker lösning när massorna ska grävas upp och transporteras till platsen.

Schaktmassorna kommer att grävas ner i deponin och kapslas in med heltäckande skyddsdukar av gummi med sammansvetsade fogar och metertjockt lager lera ovanpå. NCC har även byggt en tippramp och har utrustning för spolning av däck så att lastbilarna inte tar med sig några frön och växtdelar från anläggningen.
- Den här metoden är unik för hantering av schaktmassor från invasiva arter, att kapsla in jord- och schaktmassorna i gummidukar, säger Adam Lindberg.

Planer finns på att utöka verksamheten till fler deponier i framtiden.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer