maskinentreprenoren logo

Ekonomi

NCC tar stryk av det ekonomiska läget

NCC rapporterar att rörelseresultat för tredje kvartalet kommer att påverkas negativt av det ekonomiska läget, främst asfaltverksamheten inom affärsområde Industry.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Nu pressar det ekonomiska läget byggjätten NCC. Kostnader ökar mer än vad bolaget kunnat höja priserna. Foto: ME/Arkiv

‒ De allra flesta av våra projekt och verksamheter klarar sig väl trots kraftig inflation och ekonomisk osäkerhet. Asfaltverksamheten har dock haft stora utmaningar då vi trots kraftiga prishöjningar mot kund inte fullt ut har kunnat kompensera för ökade kostnader under tredje kvartalet. Vi har också enstaka byggprojekt där projektstyrningen brustit, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på NCC.

Stigande kostnader framför allt för energi och därmed lägre volymer påverkar asfaltverksamheten, tydligast i Danmark och Norge. NCC har höjt priserna mot kund, men det har inte fullt ut kompenserat för kostnadsökningarna. Detta påverkar resultatet negativt resten av året.

Affärsområdets resultat påverkas också av behov av ytterligare pensionsinbetalningar till pensionsstiftelsen för de svenska bolagen för att kompensera för skuldökning, främst till följd av ändrad diskonteringsränta, och värdesänkning i pensionsstiftelsens tillgångar till följd av fallande börser.

Sammantaget gör NCC bedömningen att affärsområde Industry kommer att ha ett rörelseresultat kring noll för helåret 2022. Affärsområdet har fått ett omfattande åtgärdsprogram för att fortsatt hantera de höga kostnaderna genom omställning av asfaltverk, anpassning av kapacitet och omfattande kundkontakter.

Resultatet i affärsområde Building Sweden kommer i tredje kvartalet 2022 att belastas av nedskrivningar på 120 MSEK relaterat till ett fåtal bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Generellt i entreprenadverksamheten (affärsområde Building Sweden, Building Nordics och Infrastructure) är det fortsatt viss press på marginalerna till följd av de kraftiga kostnadsökningarna, som inte alltid fullt ut kan kompenseras i pris till kund, skriver NCC i ett pressmeddelande.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer