maskinentreprenoren logo

De ska skapa VA-branschens "klimatpraktika"

Norconsult ska tillsammans med ett antal andra aktörer ta fram ett processbaserat stöd för hur utsläpp kan minimeras till så stor nytta som möjligt för VA-organisationer. Det hela ska resultera i en så kallad Klimatpraktika.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Norconsult leder projektet med att ta fram en så kallad "klimatpraktika" för VA-branschen. Foto: Norconsult

Projektet genomförs av Norconsult tillsammans med Alingsås kommun, Skanska, Kretslopp- och vatten, Karlstad kommun, Norrvatten, Uppsala vatten och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp och i december i år ska en processbaserad handbok kring hur VA-organisationer skapar goda förutsättningar för att minimera klimatpåverkan när VA-ledningsnätet ska byggas ut eller förnyas presenteras. Vägledningen ska också visa hur klimatarbetet kan bedrivas för att skapa så stora sidonyttor som möjligt för VA-organisationen. 

– Att göra storskaliga investeringar i infrastruktur och samtidigt minska utsläppen är minst sagt en stor utmaning. Därför behöver vi bryta ny mark och hitta nya vägar framåt. Ambitionen är att bidra till det arbetet och jag ser bredden av kompetens som inryms i vår projektgrupp som vår största styrka. Arbetet kommer bygga vidare på befintlig kunskap och vara en pusselbit på vägen till förverkligandet av branschinitiativet och visionen om en klimatneutral VA-bransch, säger Theo Voulgaridis, projektledare och hållbarhetsstrateg på Norconsult. 

Som hjälp på vägen behövs ett användarvänligt stöd som sätter klimatfrågan i ett större perspektiv. Theo Voulgaridis understryker att en minst 50 procentig utsläppsminskning behöver bli det nya normala. Fokus behöver också läggas på resurseffektivitet och nytta snarare än på vad som måste offras för klimatarbetet; ett skifte från bördefördelning till skördefördelning. 

– Det finns en uppfattning om att klimatåtgärder är en börda som ska fördelas mellan och inom länder. Men klimatförändringar kostar redan samhället stora pengar i form av exempelvis översvämningar, torka, skogsbränder och värmeböljor. Dessutom är EU:s reformerade utsläppshandel utformad för att göra utsläppen dyrare och dyrare. Samtidigt är synergieffekter av klimatåtgärder ofta betydande ur ett ekonomiskt perspektiv, i vissa fall större än kostnaden för den ursprungliga klimatåtgärden. Problemet är att dessa synergieffekter i regel förbises i utredningar och beslutsfattande - det måste vi ändra på, säger han. 

Projektet finansieras av de deltagande aktörerna i kombination med medel från Svenskt Vattens utvecklingsfond.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer