maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Norrköping bäst på klimatanpassningar

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för sjätte gången presenterat sin undersökning över hur väl förberedda landets kommuner är på framtida klimatförändringar och konstaterar att det är Norrköping som kommit längst i sitt arbete i år.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Norrköpings kommun har kommit längst i landet när det gäller klimatanpassningar. Foto: Norrköpings kommun

I undersökningen har det bland annat undersökts hur kommunerna står rustade inför framtida skyfall, översvämningar, värmeböljor och torka. Norrköpings kommun har jobbat aktivt med klimatanpassning under många år. En viktig del har varit att få en övergripande bild av hur klimatförändringar påverkar och kommer att påverka kommunen i framtiden.

– I alla år som vi har gjort den här kartläggningen har Norrköping varit en av toppkommunerna. I år når de första plats och visar att de genom att prioritera frågan politiskt och styra mot långsiktiga gemensamma klimatmål, är bäst i Sverige när det kommer till klimatanpassning, säger Staffan Moberg jurist och klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.

Norrköpings kommun har jobbat aktivt med klimatanpassning under många år. En viktig del har varit att få en övergripande bild av hur klimatförändringar påverkar och kommer att påverka kommunen i framtiden. En gemensam färdriktning förenklar arbetet och framtagande av åtgärder för hur kommunen exempelvis ska hantera översvämningsrisker, värmebölja, ras och skred.

– Det är verkligen glädjande att Norrköping hamnar på första plats i år. Det ligger mycket hårt arbete av många personer bakom den här placeringen. Vi tar gärna lead i klimatarbetet och vill vara en förebild för andra kommuner, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Norrköpings kommun har ställt sig bakom Agenda 2030 och de globala målen som innebär att all kommunal verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling, där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är varandras förutsättningar och stöd. För att accelerera hållbarhetsarbetet ytterligare har Norrköpings kommun sedan 1 maj 2023 en samlad organisation inom samhällsbyggnadskontoret där en ny avdelning, Strategisk samhällsplanering, har bildats för att utveckla hållbarhetsarbetet i hela kommunen. Ett första steg är att kartlägga pågående arbete och processer, sedan ska en gemensam riktning och målbild som synliggör, stärker och utvecklar kommunens samlade arbete tas fram.

– Norrköpings kommun gör redan idag flera olika insatser och aktiviteter som bidrar till ett bra hållbarhetsarbete. Genom att samla hållbarbetsarbetet tydliggör vi kommunens ambition att, tillsammans med samtliga kontor och bolag, ge området ökat fokus. Det här arbetet är viktigt både nu och för framtiden. Vår vision är att bli en av Sveriges miljöfrämsta kommuner, säger Eva-Britt Sjöberg.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer