maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Nu blir fossilfritt bränsle krav i kommunal upphandling

Linköping har som mål att...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Linköping har som mål att vara koldioxidneutralt 2025 och som ett led i detta inför man nu krav på att de fordon som används i kommunala entreprenader ska drivas med fossilfria bränslen. Det gäller inte minst de fordon och maskiner som används i de upphandlingar som kommunen gör varje år inom byggnation av vägar och cykelvägar samt drift och skötsel av offentliga parker, grönområden och gator.– De nya kraven om fossilfria drivmedel ska inte bara bidra till att minska koldioxidutsläppen i Linköping utan också hjälpa till att uppnå andra miljömål, som minskning av miljö- och hälsofarliga ämnen i kommunen och bevarande av den biologiska mångfalden, säger Damir Foric, ekonomichef, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun.Kraven är utformade som en trappa och kommer att införas i förfrågningsunderlag och avtal. Senast 2025 ska de fordon och maskiner som används vid entreprenadupphandlingarna drivas med fossilfria bränslen.Den 1 januari 2022 ska 50 procent av fordonen drivas med fossilfritt bränsle, året därpå ska 75 procent drivas med förnybart drivmedel och 2025 ska samtliga fordon enbart drivas fossilfritt.Flera av kommunens bolag anlitar samma entreprenörer och kommer på sikt att införa likvärdiga krav i sina upphandlingar.– Likvärdiga krav ger marknadens aktörer en förutsägbarhet som kan underlätta en omställning till fossilfria drivmedel och eventuellt nya fordon, säger Damir Foric.– Vi tror att de nya miljökraven kommer att välkomnas av företagen som själva arbetar aktivt med miljöfrågor och intresset från företagen är stort. Kommunens nya krav är utformade så att företagen får tid att anpassa sin verksamhet i en mer klimat- och miljövänligare riktning, tillägger han.Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C) är nöjd med de nya miljökraven och hoppas att det ska leda till minskade koldioxidutsläpp inom kommunens gränser.– Linköping har under många år jobbat med att minska koldioxidutsläppen, men vi behöver spänna musklerna ännu mer framöver. Genom dessa tydliga krav så kliver vi fram ordentligt och visar att arbetet med att bli koldioxidneutrala 2025 går genom samverkan mellan kommunen och marknadens parter. Linköping ska ha ledartröjan vad gäller den gröna omställningen, vilket vi nu visar.Linköpings kommun har också låtit upprätta en “koldioxidbudget” för åren 2020-2040 för att få reda på var de mest effektiva insatserna bör läggas.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer