maskinentreprenoren logo

Teknik

Nu kan vågsedeln blåsa bort

Bortslarvade vågsedlar och lite ångest framåt fredagen? Nog känns det igen. Digitala hjälpmedel kan lösa problemet menar företaget Kubicom som lanserar vågsedlar med QR-kod.

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Drömmen om det papperslösa samhället handlar långt ifrån bara om att spara träd. Att minska mängden papper som hanteras ökar effektiviteten och gör det möjligt att utvärdera processer snabbare. Som alltid med målet att öka produktivitet och lönsamhet. Men de nya digitala rutinerna måste vara enkla och smidiga för att anammas och fungera. Ett av många företag som tagit sig an utmaningen att digitalisera byggbranschen är Kubicom, ett företag som inledde sin bana som digital lastbilscentral. Atle Andersen är vd och idéspruta:– Vi identifierade byggbranschen som en stor och komplex organisation, med låg grad av digitalisering, berättar han och konstaterar att det därför finns stor potential för förbättringar med hjälp av digital teknik. Att just Kubicom erbjuder en digital plattform för hantering av transporter och maskintjänster är inte så konstigt. Bakom Kubicom står nämligen entreprenörsbolaget Cimon som specialiserat sig på innovation och digitalisering och återfinns i de mest skiftande sammanhang. Under de senaste 25 åren har företaget skapat allt från plattformar som underlättar för Sveriges lärare att ta del av digitala hjälpmedel till utveckling av tunna mikroelektroder som stimulerar hjärnans nervsystem. Med erfarenhet av innovationsprocesser från så vitt skilda områden vet man inom företaget att oväntade resultat ofta kan dyka upp under resans gång. Att arbetet med att skapa en digital lastbilscentral för fem år sedan även resulterade i en digital plattform för entreprenad- och byggbranscherna är alltså inte så överraskande.När idén att skapa en plattform fått fäste inledde företaget arbetet med att undersöka vad som möjligen kan ligga bakom att en så stor bransch som just byggbranschen har så låg grad av digitalisering. Kubicoms åtta medarbetare började med att närintervjua personer som arbetar aktivt med transporter, masshantering, schaktning, det vill säga att noga sätta sig in i hur styrning och rapportering av arbetsgången ser ut i dag och hur den skulle kunna förbättras.

– Vi fann att det nog till stor del handlar om att mycket av hävd sköts genom telefonsamtal och att verksamheten pågår ute i fält, inte på kontor. Utvärderingen av de inledande intervjuerna gav ett tydligt besked, ett digitalt system måste vara mycket enkelt och smidigt att använda för att kunderna ska vara intresserade. Det ska gå att sköta till exempel från en mobiltelefon i hytten.Ytterligare en viktig faktor för att ett digitalt system ska vara så användbart som möjligt är att det är kompatibelt med andra system. Därför inleddes även ett samarbete med Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, BEAst, där Atle Andersen nu sitter med i styrelsen.– Det räcker inte med att en aktör kommer med en bra lösning på ett problem, den måste kunna användas av alla, poängterar han.Den färdiga produkten blev vad Atle kallar en knutpunkt som skapar en sammanhängande digital orderkedja mellan beställare och leverantörer, plattformen Kubicom.

– Det finns ju redan andra digitala system på marknaden, men de används ofta av beställare som är mycket större än de företag som utför jobben. Systemen är inte utformade för att ta hand om data från dessa utförare. Med enkelhet som ledord har Kubicom valt att skala bort all den information som inte den enskilde användaren behöver, allt sparas, synkroniseras och säkerhetskopieras automatiskt och plattformen går att användas direkt i alla typer av enheter.

– Det är en molnlösning som inte behöver installeras och företaget behöver inte göra några extra investeringar i teknik. Den fungerar på datorer, läsplattor och telefoner. Plattformen har funktioner för arbetsordrar, artikelregister, dokumenthantering, prislistor, tidsrapportering, statushantering med mera.

– När vi får en ny kund börjar vi med att skräddarsy rapportmallar efter företagets behov. Det kan handla om vilka fordon företaget har, vilka förare, kunder med mera och tar bara någon timme att skapa, sedan är man igång. Atle Andersen berättar att tjänsten betalas med en månadsavgift per maskin och kan avslutas när som helst.– Sett ur ett vd-perspektiv kan man absolut spara resurser på att använda plattformen, men parallellt ökar ju hela tiden kraven på redovisning av alla slag så det kanske inte är möjligt att minska personalen på kontoret. Istället kan man uttrycka det så att det blir möjligt att öka antalet projekt och maskiner som den administrativa personalen kan hantera.

– En trigger för att investera i en digital hantering kan ju också vara att allt fler kunder kräver digital hantering i sina ramavtal. Hur var det då med vågsedlarna? Jo, senaste komponenten i Kubicoms plattform är en lika enkel som genialisk lösning i väntan på den helt papperslösa världen. En vågsedel, i papper, med en digitalt läsbar QR-kod på sig. De nya vågsedlarna, som enkelt läses direkt in i mobiltelefonen och därför inte kan slarvas bort, är redan testade och godkända i ett pilotprojekt vid Västlänken i Göteborg.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer